BIRMA=SVETI DUH=LJUBEZEN

»Sprejmi potrditev – dar Svetega Duha«

Na birmo se pripravljamo z mislijo: »Sveti Duh, potrdi nas v veri,« kar večinoma razumemo v smislu, da Sveti Duh »zbere« vse naše zasluge, dobra dela, dejanja, znanje, vero, družino …, vse, kar je na razpolago pri birmancih, njihovih družinah in botrih – in potrdi. Kot da Sveti Duh potrdi vse tisto, kar smo naredili in prinesli s seboj, da postanemo vredni za prejem birme, kar pomeni, da si moramo birmo zaslužiti.

Kaj pa če bi pogledali drugače, v smislu prejšnjega poglavja, ko smo razmišljali o birmi kot o zastonjskem daru Božje ljubezni. Če besedilo obreda: »Sprejmi potrditev – dar Svetega Duha,«[1] jasno izraža, da je ta dar Sveti Duh sam in da ne gre morda za podaritev kakega njegovega daru (Oražem 1994, 13), pomeni, da je pobuda na Božji strani. Sveti Duh ne potrjuje naših zaslug in dejanj, ampak vnovič (prvič že pri krstu) potrdi svojo ljubezen do nas. Potrditev se nanaša na Boga in na to, da je v nas, z nami, da je prisoten s svojo ljubeznijo. Bog ne potrdi tega, kar smo mu prinesli, ne gleda na naše zasluge, dejanja, ampak na srce, na hrepenenje po Bogu, ki je v nas, četudi se tega razumsko ne zavedamo … Potrdi sebe, svoj odnos do nas, ponudi nam svojo roko in pripravljenost, da bo vedno z nami, da bo z nami na poti skozi življenje, še posebej tam, kjer je najbolj težko in da bo z njegovo pomočjo Božje življenje v nas raslo. Od kod vemo, da je tako? Sv. Pavel pravi, da je »Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,5). Tudi Jezus pravi, da je prišel, da bi imeli »življenje v izobilju« in da »ni prišel, da bi se mu streglo, ampak da bi on stregel«. On nam streže do konca, do tega, da se je daroval na križu in da se vsak dan iz ljubezni daruje za nas, kar še prav posebej lahko doživljamo pri sveti maši. Njegov in Očetov dar pa je tudi Sveti Duh, ki izhaja iz obeh in nam je dan, da bi imeli Božje življenje, da bi imeli Božjo ljubezen v sebi. Pri birmi birmanke in birmanci doživijo posebno izlitje Duha, kar pomeni izlitje Božje ljubezni v srca. Če se nam daje Sveti Duh, vstopamo v to poosebljeno ljubezen in v notranjo sorodstveno vez z Bogom. Besede iz obreda birme: »Sprejmi potrditev, dar Svetega Duha,« pomenijo podobno, kot bi vsakemu od nas Bog želel znova reči, povedati srcu in ga povabiti k sebi: »Sprejmi mojo ljubezen, rad te imam, želim biti s teboj in to sedaj, pri birmi potrjujem, te sprejemam takega, kot si, se ti podarjam in ti dajem vse tiste darove, ki jih boš potreboval/a v življenju. Ti pa sprejmi, odpri svoje srce, ostani z mano, bodiva skupaj, ostaniva prijatelja, pojdiva skupaj naprej v življenje …«[2] Birma se podeli z maziljenjem na čelu ob polaganju rok. Prav polaganje rok pa je tudi kretnja poslanja in poslanstva: tudi vi ste poslani, da lahko pričujete za Gospoda, da pričujete za njegovo ljubezen.

Ob pozdravu miru, ki si ga izrečeta birmanec in birmovalec (»Mir s teboj«; »In s tvojim duhom«), pa naj bi se mladi zavedali poudarka in podpore občestva: »Pogumno naprej v življenje, Bog je s teboj, naš brat/sestra si, mi vsi pa smo s teboj, sprejemamo te in molimo zate …« Mi vsi (birmanci, starši, botri, župnijsko občestvo) smo povabljeni, da zaživimo v prijateljstvu z Gospodom, se mu pustimo obdarovati ter tudi sami izmenjamo darove, ki so nam dani, kar pomeni, da predvsem molimo drug za drugega, drug drugega sprejemamo, smo hvaležni Bogu in drug drugemu …

Z zakramentom birme sprejmemo v svoje življenje najboljšega prijatelja – Svetega Duha samega. Vse, kar imamo in kar smo, je namreč Božji dar. Sveti Duh je preko svojih obilnih darov ustvarjalec Božjega življenja v nas. Bog nam po Svetem Duhu prinaša svojo ljubezen, svojo moč, podporo, tolažbo, vero … Zastonjsko smo obdarovani. Biti obdarovan od Boga pomeni sprejeti njegovo neizmerno ljubezen, ki jo kaže na toliko različnih načinov in poti. Bog nam s svojo ljubeznijo daje zgled, mi pa smo povabljeni, da sprejmemo Božjo ljubezen in da se zavemo, kaj vse nam je dano, kako zelo smo obdarovani. To v nas prebuja hvaležnost. Vse je Božji dar, njegova milost. Milost pa ni sredstvo, ampak je dotik, dotik Božje bližine. Naša krščanska vera zato v svojem bistvu ni le nauk, ampak življenje v Kristusu, v Svetem Duhu – je odnos z Bogom, ki je ljubezen. Bog, ki je ljubezen sama, nas ljubi zastonjsko – nas obdaruje s svojo ljubeznijo in povabljeni smo, da tudi mi živimo ljubezen.[3]

[1] Obrazec bizantinskega obreda, ki izraža prav podaritev Svetega Duha in spominja na prihod Svetega Duha na binkoštni praznik (Apd 2,1–4.38) (Rimski pontifikal 1972, 9–10). V njej se označi Sveti Duh, ki je dar Očeta in Sina odrešenemu človeštvu, kot pečat, potrditev. Kot je znano, je imel poprej pečat pod kako listino velik pomen. Po njem šele je postala listina pravnomočna in učinkovita. V tem smislu dopolnjuje Sveti Duh v birmi, kar se je začelo s krstom (Adam 1979, 79).

[2] Podobno razmišlja tudi pastoralni teolog Peter Kvaternik: »Veljalo bi premisliti, ali je sedanji slovenski prevod tudi teološko ustrezen. V njem namreč ni prave povezave med izrazom ›potrditev‹ in ›dar Svetega Duha‹, saj je vmes postavljen pomišljaj, ki pa dejansko bolj pomeni zarezo kot povezavo. Čeprav slovnično ni najboljši stavek z več zaporednimi rodilniki, bi bil verjetno vendarle razumljivejši bolj dobeseden prevod: ›Sprejmi potrditev daru Svetega Duha‹ ali morda z odvisnikom: ›Sprejmi potrditev, da si prejel dar Svetega Duha.‹ Sedanji prevod pa bolj navaja na misel, da je tisto glavno, kar birmanec dejansko prejema, potrditev, ne pa Sveti Duh. V ospredju je bolj dar potrditve kot dar Svetega Duha.« (Kvaternik 2006, 126)

[3] Razmišljanje je avtorsko delo in je objavljeno v knjigi: Vesel Mušič, Polona. 2018. »Skoči ven«, Birma=Sveti Duh=Ljubezen. Ljubljana: Salve. Tam lahko bralec dobi tudi podrobnejše informacije o referencah/literaturi, ki je objavljena v knjigi. © Vse pravice glede besedila so pridržane; kopiranje celotnega besedila ali dela besedila brez navajanja avtorice ni dovoljeno

                                                                  Pripravila: Polona Vesel Mušič, polona.vmusic@gmail.com

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič