Birmanci

Pri kateri starosti prejeti birmo

Birma je zakrament, ki ga v naši kulturi in današnjem času prejmete mladi ljudje na prehodu iz otroštva v odraslost, kar sovpada z začetkom vašega zorenja proti čedalje večji samostojnosti oz. odraslosti. Doživljate, da gre za zelo dinamično obdobje življenja, saj odraščanje v najglobljem smislu pomeni novo rojstvo. Osamosvojiti se od  družine, v kateri ste odraščali, oblikovati odnose z vrstniki, hoditi v šolo oz. izučiti se za delo, se odločati … ob vseh fizičnih spremembah, ki se vam dogajajo, ob vseh odnosih in ob vseh pričakovanjih, ki jih imate vi ali drugi okrog vas, pa nikakor ni enostavno.

DSC_6666

Obdobje pubertete je zahtevno, občutljivo, zato birmanci poleg drugih kakovostnih odnosov še posebej potrebujete pomoč in tolažbo Svetega Duha, prisotnost njegove ljubezni in darov, da bo v vas in z vami, da boste lahko rasli v veri in duhovnem življenju. Že v poglavju o darovih Svetega Duha smo omenili, da je prvi in temeljni dar Svetega Duha vera. Odkritje vere tako ni sad razumskega razmišljanja, ampak je sad Duha, ki napolni in razsvetli naše srce. Podarja nam jo Gospod sam, je zastonjski, nezaslužen Božji dar, »nadnaravna krepost, ki jo vlije Bog,« kot pravi Katekizem. V krščanstvu zato ni prvenstveno človek tisti, ki išče Boga, ampak je Bog v svoji neskončni ljubezni do človeka tisti, ki ga išče, da bi ga odrešil od zla in greha ter ga napravil za svojega otroka, deležnega Božje narave. Vera je milost, s katero Bog človeka vabi in spodbuja, da mu zaupa in veruje njegovi besedi. Sveti Duh pa se ne bliža le tistim, ki so dobri in lepi, ampak napravi dobre in lepe tiste, katerim se približa. V Duhu Bog ljubi najmanjše, tiste, katerih nihče ne ljubi. Za zorenje v veri ima torej Sveti Duh posebno, nepogrešljivo vlogo in pomen. Pod Njegovim vplivom notranji, duhovni človek zori in se krepi. Dar vere smo prejeli že pri krstu, ko smo postali Božji otroci. Z zakramentom birme pa birmanke in birmanci prejmete milost okrepitve vere ter zrelega in odgovornega krščanskega pričevanja za vero.

Nekateri pastoralni delavci pričakujejo, da boste takoj po prejemu birme kot »odrasli kristjani« v polnosti živeli iz verskih resnic oz. si želijo, da bi bila ta zrelost celo pogoj za prejem birme, vi pa takrat navadno šele začnete odkrivati sebe in prek odnosov tudi svet okoli sebe. Birma je kot zakrament srečanja z Bogom le korak naproti zrelosti v veri, potrebna pa je potrpežljivost za rast v postopnosti. Pričakovanje pastoralnih delavcev, izraženo tudi v dokumentu Pridite in poglejte, kjer govori o prenovi otroške in mladinske kateheze ter pripravi na prejem zakramentov, je, da otrok prejme zakrament, ko sta on in družina, iz katere prihaja, dovolj zrela zanj, ne pa, ko je dopolnil določeno starost ali opravil določeno število ur rednega verouka. Zorenje, še posebej v veri je proces rasti, ki se nadaljuje skozi celotno življenje in vam mladim ravno birma da možnost in moč, da ob pomoči Svetega Duha, torej z Božjo pomočjo, dozorevate in pot zorenja lažje prehodite. Birma predpostavlja vero kot vsak drug zakrament, vendar ne »zrele, odrasle vere«, temveč vodi in pomaga birmancu k »odrasli veri« in k življenju iz vere. Birma zato ni vrhunec nečesa, temveč kot pravi Katekizem »posebno izlitje Svetega Duha«. Potrebni sta potrpežljivost in postopnost. Zato človeško in teološko gledano pričakovanje, da bi že birmanke in birmanci v polnosti živeli iz verskih resnic in bi bila taka zrelost pogoj za prejem birme, ni umestno. Še manj lahko otrok ali mladostnik vpliva na to, iz kakšne in kako verne družine izhaja. Zrelost v veri zato ne more biti kriterij za pristop k sveti birmi, kajti če je človek zrel za krst, je zrel tudi za birmo.

Če je rast in zorenje v veri postopno in je zanjo Sveti Duh s svojimi darovi nujno potreben, je torej zakrament birme smiselno umestiti tako, da Sveti Duh lahko čim prej pomaga k celostni rasti mladega človeka. Na podlagi te ugotovitve bi lahko imeli, kot pravoslavni, birmo že ob krstu. Vendar če želimo omogočiti, da se tega daru in darov Svetega Duha mlad človek (in njegova družina, boter, župnija …) tudi zaveda ter pri tem zavestno sodeluje, je smiselna starost prejema birme v zgodnji adolescenci (torej, tako kot je določeno oz. bi bilo morda smiselno prejeti birmo leto dni prej), saj je v pripravi na birmo dragocen tudi dovolj dolg vzgojno-pastoralni proces.

Namen birme je, kot smo že omenili, tudi v tem, da prejmete Svetega Duha, ki vas, med drugim, tudi uči moliti. Če ga ne prejmete, se Božjemu življenju ne boste mogli bližati. Zato je prav in dobro, da zakrament birme prejmete dovolj zgodaj v življenju, da se milosti lahko ob primerni in celostni vzgoji, pristopih ter zgledih čim prej in hkrati čim bolj kakovostno razvijajo. Pomemben razlog za birmo v času odraščanja so tudi prelomne življenjske odločitve, izbira in priprava na poklic, šolo, kakovostne odnose …, za kar vse potrebujemo darove Svetega Duha, ki smo jih omenili. Še naslednji pomemben razlog pa je tudi izbira botra, saj je smiselno, da si botra birmanci (mladostniki) izberete sami. Gre namreč za odnos, ki traja vse življenje in lahko bistveno pripomore h kakovosti odraščanja. In če gledamo na starost birmancev s teh perspektiv, se zdi čas zgodnje adolescence, ko birmanci prejmete (po)moč Svetega Duha, pravi čas.

S tem spoznanjem pa naj bodo usklajena tudi pričakovanja in program, prilagojen vašim potrebam, ki upošteva življenjski razvoj osebe, odprtost za religioznost in omogoča vse potrebno, da boste rasli v ljubečem okolju. Sveti Duh se namreč še posebej nahaja na pomembnih križiščih našega osebnega življenja. Vodi nas k prelomnicam, kjer delamo odločilne korake ter je na njih tudi naš najboljši svetovalec.[1]

 

[1] Besedilo je avtorsko delo in je bilo objavljeno v knjigi: Vesel Mušič, Polona. 2015. Sveti Duh – naš prijatelj. Ljubljana: Salve.

Tam lahko bralec dobi tudi podrobnejše informacije o referencah/literaturi, ki je objavljena v knjigi. © Vse pravice glede besedila so pridržane; kopiranje celotnega besedila ali dela besedila brez navajanja avtorice ni dovoljeno.

                                                                  Pripravila: Polona Vesel Mušič, polona.vmusic@gmail.com

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič