DRUŠTVO VESELje

 • Ime društva

Društvo VESELje – društvo za ozaveščanje in krepitev veselja, utemeljenega v (L)ljubezni. Še posebej želimo vabiti k veselju in krepiti veselje na področju duhovnosti in pastorale zakramenta birme.

 • Podatki in kontaktna oseba

Sedež društva: Društvo VESELje, Cesta Notranjskega odreda (C. N. O.) 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com

Telefon: 031 512 818

Spletna stran: www.vesel.net

 

 • Glavni namen društva

Društvo VESELje želi biti blago navzoče v slovenskem prostoru z namenom povabila, ozaveščanja in krepitve različnih vidikov veselja, utemeljenega v (L)ljubezni. Še posebej želi vabiti k veselju znotraj duhovnosti in pastorale zakramenta svete birme.

 • Povabilo k članstvu

Član oz. članica Društva VESELje lahko postanete s pristopno izjavo (priložena je na spletni strani: www.vesel.net pod zavihkom Društvo VESELje), ki jo podpisano pošljete na sedež društva ali na naslov: drustvo.veselje@gmail.com.

 • Povabilo k podpori

Hvaležni bomo za vso duhovno in materialno podporo.

Podprete nas lahko z darom na: SI56 6100 0002 5432 098, s pripisom dar oz. donacija za Društvo VESELje. Najlepša hvala, naj Vam povrne dobri Bog s svojimi darovi in blagoslovi!

 Dejavnosti društva so:

 • Različne oblike neformalnega izobraževanja v pripravi na birmo in širše (seminarji, predavanja, srečanja, delavnice, tečaji, svetovanje, spremljanje, vodenje različnih skupin …).
 • Druženje z Božjo besedo in ob njej (biblične skupine).
 • Pisanje in izdajanje knjig oz. literature, še posebej znotraj priprave na birmo in področja odnosov.
 • Pomoč (spremljanje, svetovanje) staršem, botrom in mladostnikom pri vzgoji oz. kakovostni (duhovni) pripravi na življenje.
 • Raziskovanje mladostništva in podpora mladim v sodobni skupnosti (npr. mladi in prehodi v odraslost ter pomen, vpliv in podpora birmanskih botrov, birmanskih animatorjev … na poti odraščanja), še posebej v povezavi s področjem duhovnosti (birme in priprave na birmo), umetnosti, odnosov …
 • Povezovanje ljudi in dvigovanje kulture odnosov z vidika veselja v Cerkvi in širši družbi.
 • Prispevek k celostnemu (telesnemu, duševnemu in duhovnemu) zdravju ljudi.

Kratka vsebinska utemeljitev

Veselje je »vonj« po Bogu – po ljubezni

Bog je ljubezen. Vse nas ima zelo rad, poslal nam je svojega Sina, da bi bil z nami, nam razodel Božjo ljubezen in nam preko zastonjske ljubezni služil. Bolj kot iskati Boga, je potrebno omogočati, da nas Bog najde in nas prevzame s svojo ljubeznijo. Izkušnja ljubezni nas spreminja, o čemer nam pripovedujejo mnoge svetopisemske zgodbe. Povabljeni smo, da ljubezen v hvaležnosti sprejmemo in v veselju predajamo še drugim. Zgled pri sprejetju Boga, priznanju in slavljenju njegove ljubezni je Marija. Angelov pozdrav Mariji: »Pozdravljena (veseli se), obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« (Lk 1,28) je klic k veselju in radosti zaradi Božje prisotnosti. Ona pa na povabilo odgovarja z življenjsko držo in besedami: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku …« (Lk 1,46–47)

Bog se nas veseli. Veselje, ki ga živimo, je zato »vonj« po Bogu, je znamenje njegove prisotnosti. Veselimo se, da je Bog z nami, da smo ljubljeni. Srečanje z Gospodom je dar Duha, ki ga je mogoče prepoznati po sadovih, kot so: ljubezen, veselje, mir … Veselje je torej eden od sadov Svetega Duha, kjer »zadiši« življenje in sodelovanje z Gospodom. Veselje pa v nas prebuja tudi hvaležnost za darove in sadove – za vse, kar nam je dano. Da bi lahko z veseljem videli sebe kot sinove/hčere in bi zmogli verjeti Besedi, ki govori z nami, potrebujemo in prosimo za milost Svetega Duha.

Birma – »dežela« veselja, kjer je doma L/ljubezen

Zakrament birme bi lahko malo bolj poetično imenovali tudi »dežela« veselja, ker je »dežela« Svetega Duha, kjer je doma Ljubezen. Birma je zakrament Božje Ljubezni – Svetega Duha, ki nam prinaša veselje. Veselje je eden glavnih sadov Svetega Duha in našega sodelovanja z njim. Birma je ljubezenski odnos, prijateljstvo s Svetim Duhom, ki nas uvaja v ta odnos (je zakrament uvajanja). Je izkušnja in okušanje Božje ljubezni, ki nas korak za korakom vodi v odnos z Bogom in izmenjava te ljubezni med seboj. Tega, kdo je birma se učimo od srca do srca.[1]

Različne oblike priprave na zakrament birme vključujejo različne nosilce: birmance (mladostnike), starše, botre, animatorje, duhovnike, škofe, celotno župnijsko in širšo skupnost. Birma in birmanska pastorala s pripravo na birmo lahko vsem nosilcem prinaša veliko veselja, če je utemeljena v Svetem Duhu – v Božji in človeški L/ljubezni in ljubeznivosti, kar vključuje duhovnost, sprejetost, dostojanstvo, povezanost, pomoč, komunikacijo, mir … Vse to je lahko v veliko pomoč odraslemu, še posebej pa mlademu človeku pri odraščanju oz. pri vstopanju v odraslost. Človeku namreč prinaša veliko veselje predvsem to, da je slišan, razumljen in sprejet. Ob tem imajo botri izredno vlogo, pa tudi starši in župnijska občestva s kakovostno pripravo na birmo.

Rojstvo Društva VESELje

Društvo VESELje je bilo ustanovljeno ob jaslicah na božični dan, 25. 12. 2020, ko se veselimo ob novorojenem Bogu in želimo širiti veselje, utemeljeno v Božji in človeški ljubezni.

Glavni povod za ustanovitev Društva VESELje je želja, da bi kristjani doživljali birmo kot zakrament veselja, miru in ljubezni. Zakrament birme je namreč dotik Svetega Duha – Božje ljubezni, Božjega odnosa do nas, kamor smo velikodušno povabljeni. Odnos z Bogom – Svetim Duhom nam prinaša obilje veselja in drugih darov oz. sadov, če jih le želimo sprejeti.

Društvo VESELje skuša iz ukoreninjenosti v Božjo ljubezen črpati moč in pogum za pričevanje veselja. Želimo si, da bi se bolje zavedali in živeli iz spoznanja, da smo zastonjsko in brezpogojno ljubljeni in obdarovani – da se nas Bog veseli in nam želi pomagati, mi pa smo povabljeni, da vstopimo v to »deželo veselja«, ki jo predstavlja zakrament birme oz. celotna naša vera. Birma, kot eden izmed zakramentov uvajanja v brezpogojno ljubezen, nam prinaša veselje, da je Bog po Svetem Duhu z nami in mi z Njim. Namen društva je, da bi se na splošno bolj zavedali veselja, ga krepili in podarjali med seboj. Na zakrament svete birme (pa tudi na druge zakramente in na našo lepo krščansko vero) želimo gledati kot na »deželo« veselja, kjer je doma L/ljubezen.

V hvaležnosti za vse milosti smo na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije v letu Gospodovem 2020 Društvo VESELje izročili Mariji s prošnjo za varstvo in blagoslov, da bi mogli člani društva ob zgledu Marije, doživljati veselje in pričevati za veselje v (L)ljubezni.

Naj bo društvo blago navzoče v slovenskem prostoru, da bo krepilo veselje ter pričevalo o veselju in ljubezni, še posebej na področju zakramenta birme in birmanske pastorale.

         Za Društvo VESELje: V Ljubljani, 25. 12. 2020                                   

dr. Polona Vesel Mušič

[1] Več o birmi in birmanski pastorali je mogoče prebrati v knjigah – glej spletno stran: www.vesel.net.

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič