program priprave na birmo

SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

Spoštovani!

Upam, da ste zdravi in dobro.

Morda se zdi, da je povabilo k pripravi na birmo v tem času neprimerno in odveč, saj bo na birmanski dan zaradi razmer potrebno verjetno še malo počakati. Toda, če pomislimo, da je ravno birma zakrament Svetega Duha, ki je tolažnik in zdravnik naših duš, ki prinaša moč, veselje, mir, ljubezen …, je smiselno v teh negotovih časih razmišljati tudi o birmi in pripravi nanjo, izbiri dobrega botra ter predvsem o življenju v Svetem Duhu in Božji ljubezni, ki je vedno z nami.

Polona Vesel Mušič

polona.vmusic@gmail.com

031 512 818

SREČANJA NA DALJAVO

 1. SREČANJE ZA STARŠE IN BIRMANCE NA DALJAVO:
 • Udeleženci: STARŠI IN BIRMANCI (če so botri že izbrani, se lahko pridružijo tudi oni),
 • Naslov: BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI,
 • Vsebina: KAJ POMENI SVETA BIRMA, pričevanje vere,

               KAKO IZBRATI DOBREGA BIRMANSKEGA BOTRA, možnost vprašanj, pogovora …

 • Potek: aplikacija ZOOM (dogovorimo se za termin, pošljem Vam povezavo, ki jo pošljete staršem birmancev, ti pa povabijo še birmance/botre),
 • Trajanje: (90 min), odvisno od dogovora, pa tudi od vprašanj udeležencev in tehničnih možnosti.
 • Odziv:

Navajam odmev našega srečanja da daljavo, ki mi ga je po srečanju poslal g. župnik decembra 2020: »Iskren Bog povrni za sobotno srečanje. Starši naših birmancev so bili skoraj vsi prisotni. Pa še nekaj drugih se je pridružilo. Včeraj me je klicala ena od mamic birmancev in se zahvaljuje za sobotno srečanje. Posebej ji je bilo všeč, da je bila tega deležna doma. Pravi, da so bili vsi (cela družina) prisotni in so poslušali. Še doda: ›…sploh nismo vedeli, kakšno vlogo ima dejansko birmski boter‹.  V nedeljo so prebrali Tobitovo knjigo. … Hvala za Vašo idejo, trud in pomoč. Ne bo zaman!«

 

 1. SREČANJE ZA BOTRE NA DALJAVO:
 • Udeleženci: BIRMANSKI BOTRI
 • Naslov: KDO JE DOBER BIRMANSKI BOTER?
 • Vsebina: VLOGA BOTROV IN BOTRSTVA,

                KAJ POMENI SVETA BIRMA, pričevanje vere, možnost vprašanj, pogovora …

 • Potek: aplikacija ZOOM (dogovorimo se za termin, pošljem Vam povezavo, ki jo pošljete neposredno botrom ali pa staršem oz. birmancem, ki povabijo botre),
 • Trajanje: (90 min), odvisno od dogovora, pa tudi od vprašanj udeležencev in tehničnih možnosti.
 • Predlog: Srečanje lahko oblikujemo tako, da po glavnem vsebinskem delu o botrstvu povabimo botre, da po telefonu pokličejo svoje birmance in se z njimi kratko pogovorijo (10 minut), nato srečanje nadaljujemo (ali pa to naredijo po koncu našega srečanja – kakor se dogovorimo).

 

 1. SREČANJE ZA VSE: STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE NA DALJAVO:
 • Udeleženci: STARŠI, BIRMANSKI BOTRI IN BIRMANCI
 • Naslov: PRIDI, SVETI DUH
 • Vsebina: SVETA BIRMA, DAROVI IN SADOVI SVETEGA DUHA, OBRED BIRME, ŽIVLJENJE IZ VERE; gre za nadaljevanje prvega dela srečanja, ki je obogaten s filmskimi odlomki, pa tudi z možnostjo vprašanj, pogovora (kolikor je to mogoče na daljavo) …
 • Potek: aplikacija ZOOM (dogovorimo se za termin, pošljem Vam povezavo, ki jo pošljete staršem, ti pa jo posredujejo potem naprej še birmancem in botrom),
 • Trajanje: (90 min), odvisno od dogovora, pa tudi od vprašanj udeležencev in tehničnih možnosti.

 

 1. SREČANJE ZA VSE: NADALJEVANJE VSEBINE PO DOGOVORU

Zaenkrat je mogoče izvajati le posamezna srečanja na daljavo, ko bo možno, pa lahko po dogovoru nadaljujemo s pripravo na birmo in različnimi oblikami srečanj (npr. z duhovno obnovo za birmance ali za vse) še »v živo«.

 

Še nekaj informacij:

 • Na božični dan, 12. 2020 smo ustanovili Društvo VESELje, ki želi biti blago navzoče v slovenskem prostoru z namenom povabila, ozaveščanja in krepitve različnih vidikov veselja, utemeljenega v (L)ljubezni, še posebej znotraj duhovnosti in pastorale zakramenta svete birme.
 • Na spletni strani: vesel.net lahko najdete informacije o birmi, pripravi na birmo, knjigah, Društvu VESELje in bibličnih skupinicah, ki jih vodim.
 • Biblične skupinice na daljavo so lepa priložnost za branje in premišljevanje Božje besede in pogovor ter molitev ob izbranih odlomkih. Gre za vsebinsko in duhovno bogata srečanja, ki na daljavo potekajo redno, vsak teden. Če poznate koga, ki bi se želel pridružiti, se lahko prijavi prek mojega e-naslova, da mu/ji pošljem termine in povezave. Hvala, če boste posredovali to informacijo naprej.

 

Najlepša hvala, naj Vam Gospod povrne s svojimi darovi in blagoslovi.

Želim Vam obilo zdravja, naj Vas povsod spremljata obilen Božji blagoslov in Marijino varstvo!

 

Z odličnim spoštovanjem in hvaležnimi pozdravi,                                                       

Polona Vesel Mušič

                                                                  Pripravila: Polona Vesel Mušič, polona.vmusic@gmail.com

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič