BIBLIČNE SKUPINE NA DALJAVO

BIBLIČNE SKUPINE NA DALJAVO

»Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi.«  (Ps 119,105)

Lepo povabljeni k sodelovanju v bibličnih skupinah na daljavo, kjer se že nekaj let srečujemo vsak teden od začetka septembra do konca junija, premišljujemo izbrane odlomke Božje besede, se ob njih pogovarjamo in molimo. Srečanja, so lepa, globoka in vsebinsko ter duhovno bogata. Potrebno se je prijaviti na enega od spodnjih naslovov, da prejmete povezavo. S srečanji začnemo zopet 6. septembra 2022, lahko pa se nam pridružite kadarkoli med letom. Toplo dobrodošli.

SVETO PISMO – BOŽJA BESEDA

Božja beseda je polna Duha, moči, ljubezni: »Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime … Iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo …« (Jn 1) Tudi mi ob druženju z Božjo besedo prejemamo milost za milostjo – prejemamo moč, da lahko postajamo čedalje bolj Božji otroci. Priložnost, da vzljubimo Besedo je tudi tečaj Figulus.

termini SKUPIN na daljavo PREK ZOOM-a

Skupinice bodo tudi v tem pastoralnem letu potekale na daljavo prek aplikacije Zoom. Srečanja bodo potekala podobno kot lani:

Navadno udeleženci izberejo termin in način sodelovanja za vse leto, lahko pa prihajate oz. sodelujete enkrat v eni, drugič v drugi skupinici, če Vam tako ustreza zaradi službenih in drugih obveznosti. Pridružite se nam lahko kadar koli, so pa nujne prijave na spodnji naslov, da Vam pošljem povezavo za srečanje. Če bo zanimanje za skupinice večje, bomo z veseljem dodali še kakšen termin. Dobrodošli.

prijave in informacije:

polona.vmusic@gmail.com   ali  drustvo.veselje@gmail.com, 031 512 818

VODI: Polona Vesel Mušič, dr. znanosti s področja teologije, voditeljica srečanj v pripravi na birmo, avtorica sedmih knjig in mama petih otrok.

Torek

 • dopoldan od 8.30 do 10.30
 • zvečer od 19.45 do 21.45

Četrtek:

 • zvečer od 20.00 do 22.00

KAJ MI POMENI DRUŽENJE Z BOŽJO BESEDO?

Evangelist Janez začne evangelij s Prologom o Besedi, ki se je učlovečila: »Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga Iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo … milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu …« (Jn 1,12; 16–17) Tudi mi ob druženju z Božjo besedo prejemamo milost za milostjo – prejemamo moč, da lahko postajamo čedalje bolj Božji otroci.

Okrepljeni z Božjo besedo po veri sprejemamo Gospoda v svoja srca in mu dovolimo, da v nas živi in deluje. To more, če kličem(o) Svetega Duha – po Duhu se naša srca spreminjajo iz kamnitih v mesena: »Dal jim bom eno srce in novega duha bom položil v njihovo notranjost. Odstranil bom kamnito srce iz njihovega telesa in jim dal meseno srce,« spoznavamo po preroku Ezekielu (Ezk 11,19). Sveti Duh nam daje to moč, ta pogled, On razsvetljuje naša življenja.

S hvaležnostjo se oziram na dosedanje druženje z Božjo besedo po metodi Figulus v bibličnih skupinicah v Štepanji vasi in na daljavo, prek aplikacije Zoom. K sodelovanju sem bila povabljena leta 2019. Jeseni tega leta smo začeli z dvema skupinicama v Štepanji vasi. Skupinici sta se, razen v času karantene zaradi korona virusa, zbirali v župnijskem domu ali na župnijskem travniku. V začetku junija smo osnovali še eno skupinico, ki je potekala prek aplikacije Zoom. Srečanja so se (v živo in prek spleta) po poletnem odmoru nadaljevala v septembru 2020, v novembru pa se je na daljavo torkovim skupinicam pridružila še četrtkova skupinica. Zanimiva je tudi domača izkušnja v naši 7-članski družini, nekakšen »družinski Figulus«, ki je pripomogel k branju Svetega pisma in povezanosti znotraj naše družine.

V skupinicah sem imela priložnost opazovati in spoznavati, kako branje Božje besede vpliva na notranjo osebno in duhovno rast ter je povezovalno za skupnost oz. občestvo. Ob Božji besedi si podelimo, kar doživljamo. Božja beseda spodbudi pogovor in povezanost med nami, hkrati nam omogoča bližino Boga in nam daje moč za življenje. Gospod, ki se je rodil v hlevu, bil krščen v Jordanu, hodil iz kraja v kraj, govoril, delal čudovita dela, na koncu trpel in vstal za nas …, nam je blizu – je naš brat, ki nas po Duhu vodi k skupnemu Očetu. Prav Božja beseda nam razodeva Boga, kako je dober in z nami še prav posebej v vrtincu preizkušenj. Različni čudeži, ki jih je storil Jezus, odmevajo skozi zgodovino, nas opogumljajo in dvigajo vero tudi v našem času. Na podlagi odlomkov se vprašanja porodijo kar sama od sebe in vodijo tako v osebno premišljevanje, kot v pogovor, vse pa se čudovito prepleta s tiho, glasno in na koncu skupno molitvijo, kjer se lahko dobremu Bogu še posebej izročamo in mu zaupamo naše prošnje, stiske, pa tudi zahvale … V skupnih prošnjah in zahvalah doživljamo, kako se na nas izlivata Božji mir in moč za premagovanje preizkušenj in napredovanje po poteh življenja.

Hvaležna sem za povabilo k sodelovanju, da to delo zame in za druge ohranja in omogoča izvir Žive vode, ki poživlja, odžeja in vedno znova osveži. Za možnost druženja z Božjo besedo, sem najprej hvaležna Bogu, ki je po svoji Besedi tako živo prisoten med nami, v nas in za nas, voditeljem Zavoda Kerigma in tečaja Figulus, župniji Štepanja vas za prostor ter udeleženkam in udeležencem vseh skupinic: hvala za lepo sodelovanje, zaupanje, sopotništvo ob Božji besedi, pričevanje, čas in velikodušnost. Naj vsem in vsakemu povrne dobri Bog s svojimi darovi in blagoslovi.

Naj Božja beseda ostaja za vse nas izvir Žive vode, iz katerega zajemamo in nam daje moči in svežine za poti življenja: »Glej, stal bom pred teboj tam na skali na Horebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti.« (2Mz 17,6) Naj nas Gospod vodi, varuje in blagoslavlja!                                                                                                    S  hvaležnostjo, Polona Vesel Mušič   

NEKAJ PRIČEVANJ, VTISOV, ODMEVOV

 • Ko sem se udeležila te skupinice, sem dobila notranjo moč. Božja beseda pomeni duhovno življenje in ko je navzoče duhovno, je tudi telesno (Bernarda).
 • Všeč mi je bilo, da sem imela možnost priti v skupino. Zelo mi je priročno, da je po Zoomu (Alice).
 • Sama opažam velike premike v meni in posledično tudi okoli mene. Lahko rečem hvala Bogu za Zoom, ker si teh srečanj v živo ne bi mogla privoščiti. Iz skupine pridem polna energije (Alenka).
 • Sem zadovoljna in milostno se mi zdi, da sodelujem. Pohvalim spoštljiv odnos do nas, umirjenost, prepričljivost, izjemne izročke na vseh ravneh: vsebinski, likovni, jezikovni, sporočilni ravni (Irena).
 • Božja beseda je v meni nezavedno krepila moč. Nagovorila me je neskončna ljubezen Gospoda (Justina).
 • Doživljal sem pomirjenost, mir, všeč mi je, da se pogovarjamo o veri. Hvaležen sem, da sem se udeleževal srečanj in se tedensko uglaševal na Božjo besedo (Tone).
 • Vedno mi je v veselje, ko slišim Božjo besedo, takrat mi srce kar vzdrhti, predstavljam si, kot bi bil tudi jaz prisoten v katerem od dogodkov. Vsakič je to moje notranje veselje, nova radost, ki mi daje upanje, da Jezus res živi (Brane).
 • Polona, križ se me vedno dotakne, vedno mora biti nekje v moji bližini, hvala za skrbno pripravljeno besedilo, vredno branja. Hvala ti. Pozdrav (Barbara, september 2020).
 • Dober dan, hvala za vse poslano: gradivo, molitve in globoko nagovarjajoče spremene besede. Veselim se današnjega srečanja (Irena, oktober 2020).
 • Všeč mi je, da nam za razmišljanje podaste vprašanja, o katerih razmišljamo in nanje odgovarjamo, tako se medsebojno bogatimo in spoznavamo druge zorne kote, da se ne vrtimo le okrog lastnih misli. Všeč mi je tudi to, da smemo izraziti molitvene namene, za katere v nadaljevanju molimo (Marija, januar 2021).
 • Omenil bi dvoje: da vodiš srečanja z nekakšno mehkobo, vedno tečejo gladko, vsak naslednji korak pojasniš vnaprej. Tudi pojasnila v zvezi s temo so vsebinsko razumljiva. … Na splošno lahko rečem, da so srečanja zame prijetna (Tone, januar 2021).
 • Sodelovanje na srečanjih mi veliko pomeni, saj spoznavam odlomke iz Svetega pisma najprej na doživljajski ravni, torej bolj izkustveno, potem še na razlagalni Ko se obe ravni združita, je spoznanje globlje. Izjemno pohvalo si zaslužijo izročki, ki jih prejmemo po srečanju. Izročki so vsebinsko bogati in lepo opremljeni s slikovnim gradivom, ki nagovori s svojo vizualno podobo. Voditeljica dr. Polona Vesel Mušič je v vodenju strokovna razlagalka in pozorna poslušalka. Ravno poslušanje se mi zdi bogastvo skupnega srečevanja ob Božji besedi (Irena, januar 2021).
 • Ko sem se udeležila te skupinice, sem dobila notranjo moč. Božja beseda pomeni duhovno življenje in ko je navzoče duhovno, je tudi telesno. Zelo sem hvaležna za vse to. Bogu hvala za vas in za vse, ki sodelujemo. Tedensko sem hvaležna za vse molitve, ki so bile uslišane in tudi za milosti in dotike Svetega Duha (Bernarda, junij 2021).
 • Hvaležna sem našemu g. župniku, da me je prijavil na ta srečanja, da ste me sprejeli, da sem se lahko krepila ob Božji besedi, v besedilih, pri moči in prošnjah za zdravje (Nežika, junij 2021).
 • Božja beseda je v meni nezavedno krepila moč. Vsak odlomek je vsakokrat imel svoj nagovor, o katerem smo premišljevali skupaj in potem še vsak posebej med tednom. Nagovorila me je neskončna ljubezen Gospoda. Nagovorilo me je vse, kar smo se pogovarjali in kar ste nam vi, gospa Polona, polagali na srce in dušo o Svetem Duhu, o njegovi nenehni prisotnosti. Hvaležna sem za širitev znanja o Svetem pismu, za skupna premišljevanja, za podelitve, za torkov Figulus in za vse, ki sem vas spoznala (Justina, junij 2021).
 • Všeč mi je bilo, da sem imela možnost priti v skupino. Zelo mi je priročno, da je po Zoomu. Spremenila ne bi ničesar, le učiti se ob Svetem pismu in sodelovati v skupini (Alice, junij 2021).
 • Božja beseda je delovala name blago, ko me je umirjala in mi dajala občutek gotovosti vase, da bom zmogla z Božjo pomočjo premagati in sprejeti težave. Ostalo mi je v spominu, ko je Jezus rekel v čolnu: Kaj ste strahopetni, ali nimate vere? Všeč mi je ta način dela preko Zooma in medsebojna izmenjava misli in občutkov ter tudi to, da nam pošljete gradivo domov in lahko človek kadar koli pogleda in malo razmišlja ter tudi naša skupna molitev za naše prošnje, ki jih izrekamo. Za naprej bi si želela tudi tak način, kot je sedaj; vaš način, ko nas umirjeno vodite. Hvaležna sem za naše druženje ter upam, da se bomo jeseni še videvali. Hvala (Majda, junij 2021).
 • Na te odlomke, ki so bili predlagani, gledam sedaj drugače. Najbolj mi je ostal v spominu odlomek: Bog je ljubezen. Z ničimer si nismo zaslužili njegove ljubezni, vse, kar imamo, je zastonjski dar. In to ljubezen, ki smo jo prejeli, naj dajemo naprej, tako nam naroča. V skupino sem prišla bolj proti koncu. Sama opažam velike premike v meni in posledično tudi okoli mene. Situacije so se začele spreminjati, ko sem to, kjer nisem našla odgovora, prepustila Jezusu in ga prosila za pomoč. Lahko rečem hvala Bogu za Zoom, ker si teh srečanj v živo ne bi mogla privoščiti. Iz skupine pridem polna energije, kot bi spila Redbull (Alenka A., junij 2021).
 • Kako je Božja beseda krepila moč? Izjemno. Ostaja mi veliko: razločevanje; misel, da v stiski vedno pride Gospod; spoštovanje do kruha in da je čudež v možnosti, da lahko sprejemaš kruh. Zelo močno mi ostaja, da je vera moč, da pretrga verigo zla … Sem zadovoljna in milostno se mi zdi, da sodelujem. Pohvalim spoštljiv odnos do nas, umirjenost, prepričljivost, izjemne izročke na vseh ravneh: vsebinski, likovni, jezikovni, sporočilni ravni. Gre za trajno vrednost teh razlag, h katerim se lahko vračam, če želim dodatna pojasnila (Irena, junij 2021).
 • Dobila sem spoznanje, da se moram vedno, za vsako stvar, pri vsaki nalogi obrniti na Boga. Všeč so mi razlage, pomisleki in vprašanja soudeležencev, ki razkrivajo globine, na katere ne pomislim in se ob tem podučim ter pridem do novih spoznanj in bogastva. Najlepša hvala vsem. Upam, da se jeseni vidimo v isti zasedbi oz. v še večji (Jožica, junij 2021).
 • Kako je Božja beseda v meni krepila moč? Doživljal sem pomirjenost, mir, všeč mi je, da se pogovarjamo o veri, po navadi (vsaj jaz) se bolj poredko pogovarjamo o tem. Hvaležen sem, da sem se udeleževal srečanj in se tedensko uglaševal na Božjo besedo. … Za naprej nimam kakšnih pričakovanj, se mi pa dopade ta način druženja, v živo se ne bi udeleževal (Tone, junij 2021).
 • Hvaležna sem za to oazo različnih ljudi in srečanj, kjer nas združuje ljubezen do Boga in njegovega Obličja, ki ga vsi iščemo. V tednu, ko se srečuješ s paleto različnih stvari, na nek način komaj čakaš na to srečanje (Marijana, junij 2021).
 • Hvaležna sem za naša srečanja, za podane razlage ob Božji besedi, za vse napisano in poslano, da se lahko znova in znova vračam k odlomkom, ki smo jih obravnavali. Hvaležna sem za prošnje in molitve za različne potrebe. Odlomek, ki me je najbolj nagovoril, pa je bil ob molitvi Očenaš. Glede krepitve vere, pa se lahko zahvaljujem Gospodu že iz dogodkov vsakdanjega življenja. Ne bi ničesar spreminjala (Marija, junij 2021).
 • Na srečanjih mi je bilo lepo. Predvsem se mi zdi dobro, ko ob istem odlomku drug drugega obogatimo. Lepo je, ker molimo drug za drugega. Zdi se mi, da je na vsakem srečanju ostal kakšen košček za razmislek. Potrebna je hvaležnost, ki nas osrečuje in nas potrjuje v tem, da je Gospod naš pastir in kako skrbi za nas. Meni je bilo všeč, nimam kakšnih idej, kaj bi spremenila (Mateja, junij 2021).
 • Gospod ni kot kralj, ki gleda iz svojega prestola, ampak je med svojimi ovcami, jih vodi res po zelenih pašnikih … Zapiski, ko si zapisujemo poslušanje, nas napolnjujejo. Včasih mi še kar nekaj dni ostane slika, ko predelamo en odlomek. Hvaležen sem, da se toliko »zakopljemo« v vsak odlomek in kot puzzle se sestavlja celotno Sveto pismo. Kjer sta dva ali trije zbrani in prosijo, verjamem, da Jezus uslišuje. Obveščanje, priprava in obnovitev je super, edino morda to, da bi lahko kakšno minuto dlje razmišljali o odlomku, da bi se še bolj »zakopali« (Jože, junij 2021).
 • Vsako srečanje se mi zdi zelo bogato, tu odkrivamo bogastvo Božje besede, ki vedno znova spregovori. Imam tak občutek, da je podobno kot na binkošti, ko so bili učenci napolnjeni s Svetim Duhom in so šli ter govorili v različnih jezikih in jih je vsak slišal v svojem jeziku. Tu se mi zdi, da se nam dogaja enako: vsakega izmed nas Bog nagovori na svoj način, mu pove tisto, kar je za njegovo srce. In za vse to sem hvaležen – Poloni, ki vodi in vsem nam, da smo skupaj, da delimo spoznanja, vse te misli, kar dobimo, kar se nam porodi in bogatimo drug drugega (Lojze, junij 2021).
 • Ko se oziram na prehojeno pot, sem zelo hvaležna najprej Bogu, da nas je zbral – Gospod ima različne poti, da nas povabi k Sebi. Hvaležna sem Njemu in vsem, da smo odgovorili na ta klic in da smo skupaj, v sopotništvu prehodili pot tega leta. Hvaležna sem, da je Gospod z nami živo prisoten, da nam daje vse te milosti. Hvaležna sem Zavodu Kerigma za metodo, povabilo k sodelovanju in podporo ter vsem udeleženkam in udeležencem za čas, navzočnost, velikodušnost, vse modre misli, bogate izkušnje, podelitve, pričevanje …, naj vsem Gospod povrne za sodelovanje pri bogastvu Božje besede in skupne mize, iz katere smo vsi nahranjeni. Gre za prisotnost in moč Duha, ki je v nas, ne glede na to, kaj smo po izobrazbi in kaj delamo. Hvaležna sem za vse besede potrditve, občutek sprejetosti in možnost, da lahko v skupinicah marsikaj podelim, povem. Hvaležna sem za tehniko – da obstaja in da deluje. Tu ima zasluge tudi bl. Carlo Acutis, letošnji glavni junak oratorijev, njemu sem izročila to področje in verjamem, da bo še naprej pomagal. Če ni bi bilo srečanj na daljavo, se ne bi spoznali, bili smo povabljeni in nagovorjeni in sem hvaležna za vse. Moč Duha nas vodi in združuje v Besedi, v podelitvah, molitvah in prošnjah. Zelo sem hvaležna za vsak odlomek, za vsako srečanje. Skozi srečanja smo imeli možnost doživljati Boga »na delu«. Gospod je prisoten in »dela« nežno in tiho, ko pogledamo celoto, pa vidimo velike premike, velike spremembe. Za naprej si želim, da bi ostalo podobno, upam, da bom zdrava, da bom še naprej lahko sodelovala. Upam in si želim, da bi bila srečanja v zadovoljstvo navzočih, družin, župnij, Cerkve … Naj nas pri tem spremljata Božji blagoslov in Marijino varstvo (Polona, junij 2021).

Naj Božja beseda ostaja za vse nas izvir Žive vode, iz katerega zajemamo in nam daje moči in svežine za poti življenja: »Glej, stal bom pred teboj tam na skali na Horebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti.« (2Mz 17,6)

IMG_4238
foto: Pavel Mušič
Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič