figulus - božja beseda

8. SREČANJE, 27. oktober 2020

ODLOMEK: Psalm 27, Bog je luč in rešitev

KORAKI metode Figulus:

 1. MOLITEV K SVETEMU DUHU
 2. BRANJE ODLOMKA (počasi, tako da lahko spremljamo dogajanje),
 3. OBNOVA BESEDILA (s preprostimi besedami obnovimo slišani odlomek),
 4. PREMIŠLJEVANJE OZ. MEDITACIJA (ob vprašanjih kot otroci, ki vedoželjno sprašujejo Boga; ko utihnejo naša vprašanja, se učimo prepoznavati vzgibe Svetega Duha),
 5. TIHA MOLITEV (obrnemo se k Jezusu in mu v tišini, v srcu izpovemo kratko molitev – to, kar smo na podlagi besedila odkrili, kar nas čudi, veseli …),
 6. PODELITEV Z DRUGIMI ČLANI SKUPINE (svoja spoznanja – kolikor kdo želi – delimo z drugimi),
 7. GLASNA MOLITEV (na podlagi spoznanj in prošenj se obrnemo k Bogu),
 8. MOLIMO DRUG ZA DRUGEGA (molitev, ki se odpre iz izkušnje živega srečanja z Gospodom).
14
foto: Polona

VPRAŠANJA za pomoč pri meditaciji

 1. Kako doživljam Psalm 27 kot celoto?
 2. Katera vrstica, misel, poudarek … me najbolj nagovarja, tolaži, opogumlja?
 3. Kako ta psalm zaupanja odmeva v mojem življenju, še posebej v trenutni situaciji?
 4. Bistveno sporočilo odlomka.

NEKAJ MISLI OB ODLOMKU

 • Psalmi

V hebrejski Bibliji imajo Psalmi naslov Hvalnice (hebr. tehillim). V grškem prevodu (Septuaginti) nosijo naslov Psalterion ali Psalmoi, od koder tudi običajni naslov Psalmi za knjigo, ki zajema sto petdeset pesnitev.

Številni psalmi so si med seboj podobni, pisani so v jeziku in s poudarki, ki jih uvrščajo v eno družino. Podobna zgradba in enake značilnosti izražanja kažejo na podobne okoliščine nastanka.

Razporejanje psalmov v skupine upošteva splošne skupne poteze. Razporejeni so v tri velike družine:

 • hvalnice,
 • psalmi prošnje, zaupanja in zahvale in
 • poučni psalmi.

Hvalni ali slavilni psalmi so številni. Splošno prepričanje je, da so jih sestavili za bogoslužje in uporabljali ob izraelskih praznikih. Navadno so sestavljene po istem vzorcu. Začnejo se z daljšim ali krajšim povabilom, nato glavni del pesmi razvija motive hvalnice, v sklepu pa lahko najdemo različne prvine: delno ali celotno ponovitev uvoda, povzemanje motivov, obrazce blagoslova, molitve ali želje. Hvalnice se nanašajo na Boga, na Sion in tempelj ali na kralja.

Psalmom prošnje, zaupanja in zahvale je skupno doživljanje stiske, zato v nekaterih jezikovnih izročilih vse te psalme imenujemo žalostinke. Molivec kliče na pomoč in pri tem izraža zaupanje, ki prehiteva ali spremlja krizo. Delovanje milosti vodi v srečen razplet in molivec se zahvaljuje Bogu za rešitev. Včasih so v istem psalmu med seboj tesno povezani prošnja, zaupanje in zahvala. Te molitve izražajo osebno pobožnost ali pobožnost skupnosti, ki je zbrana za liturgični obred.

Nekateri psalmi, ki imajo prav poseben pomen poučevati, so poučni psalmi. Gre za poučne izreke, zgodovinske nauke, liturgična besedila, preroške spodbude in modrostne pesmi. V poučnih psalmih ima vidno mesto tema o postavi. Psalmisti radi poudarjajo, da je premišljevanje postave in življenje po njenih odredbah neizčrpen vir dobrin. 

 • Psalm 27 je psalm zaupanja 

Psalmi zaupanja so pesmi, v katerih je zaupanje prevladajoča tema. Mogoče je, da so te pesmi levitskega nastanka, ker opevajo varnost, veselje in mir, ki jih prinaša bližina z Bogom. Utrjujejo vero in vabijo izraelske rojake, naj posnemajo to izkustvo. Osrečujoča varnost je pogosto povezana s templjem, kjer se razodeva Bog in od koder uslišuje svoje vernike, ki se zatekajo k njemu. Med njimi je tudi psalm 27.

Zaradi različne temeljne ubranosti deli večina razlagalcev pričujoči psalm v dve pesmi: prvih šest vrstic (1–6) razumejo kot psalm zaupanja, nadaljnjih osem vrstic (7–14) pa kot žalostinko. Vendar bi mogli zagovarjati tudi enotnost celotne pesmi: prvemu delu (v. 1–6) bi lahko dali naslov: zaupanje ogroženega molivca, ki je daleč od svetišče, drugemu delu (v. 7–13) njegova tožba in prošnja v svetišču in končno naj bi 14. vrstica bila Božji odgovor. Morda pa je v ozadju tega psalma kot v Ps 17 in 26, sodni postopek. V tem primeru bi lahko mnogovrstne sestavine Ps 27 brez težave umevali kot dele sodnega postopka.

Davidov psalm.

GOSPOD je moja luč in moja rešitev,

koga bi se moral bati?

GOSPOD je trdnjava mojega življenja,

pred kom bi moral trepetati?

Odmev na 23. psalm je očiten. Kot tam, tako tudi že začetek spričuje veliko zaupanje v Boga. Luč, rešitev, trdnjava življenja (pomislimo na Janezovo besedno dvojico: luč in življenje). opredeljujejo rešenjski prostor, ki ga Bog odpira vernemu. Ta prostor je označen s posrečeno podobo luči, ki jo poznamo sicer že iz poročila o stvarjenju, vendar pa ta podoba luči daleč presega stvarjenje, ko nam slika Božje odrešenjsko delo. Ti trije izrazi, luč, rešitev, trdnjava, odpirajo razsežnosti življenja z Bogom, hkrati pa razodevajo sadove, ki jih rodi življenje z Bogom. Molivec je obdan z Božjo močjo, ki ga varuje, zato si je ozavestil, da mu ni treba imeti skrbi zaradi očitnega ali tudi prikritega ogrožanja. Takšen varen življenjski občutek lahko podarita le zaupanje v Boga in občestvo z njim.

Ko se mi hudobneži približajo,

da bi požrli moje meso,

moji nasprotniki in sovražniki proti meni,

se spotaknejo in padejo.

Tudi če se tabor vojske utabori proti meni,

se moje srce ne boji;

tudi če proti meni izbruhne vojna,

jaz pri tem zaupam.

 

Trdno zakoreninjenost v Bogu daje psalmistu varno zavetje in močno obrambo zoper kakršne si bodi napadalne sovražnike, pa naj so to zlobneži, ki bi ga raztrgali in požrli, kakor divje zveri plen, naj je to celo sovražna vojska, ki ga je zapletla v pravo vojno; vse to mu v bistvu ne more nič. Te izbrane podobe ne kažejo, da moramo v tem primeru brezpogojno misliti na določene vpade sovražnikov ali na določene vojne pohode. Tudi ni nujno, da je naš molivec vojskovodja ali kralj. Velikost skrajne nevarnosti hoče le podčrtati psalmistovo varnost v Božjem zavetju.

Za eno prosim GOSPODA,

to skušam doseči:

da bi prebival v GOSPODOVI hiši

vse dni svojega življenja,

da bi zrl GOSPODOVO milino,

premišljal v njegovem templju.

V takšni varnosti ni prostora za tožbo. Psalmista preveva ena in edina želja, da bi zrl v Gospodovo milino in premišljal v njegovem templju. Komur Bog tako veliko pomeni, hrepeni, če je daleč od svetišča, po živem izkustvu občestva z njim. Jahvejeva milina (prim. Ps 90, 17; 135,3) pomeni, da Bog podarja rešitev, ki jo molivec izkusi v templju. Morda ta Božja rešitev obstaja v tem, da Bog na koncu sodnega postopka razglasi po krivici obtoženega molivca za nedolžnega. Molivec se v svetem obredu srečuje s svojim Bogom; ves je vanj potopljen in ostaja z njim tesno združen. Tako stopi popolnoma v Božjo službo.

Zakaj on mi daje varstvo v svojem zavetišču

na dan nesreče,

skriva me v skrivališču svojega šotora,

na skalo me vzdigne.

In zdaj se dviga moja glava

nad mojimi sovražniki, ki me obdajajo;

daroval bom v njegovem šotoru

daritve ob vzklikanju;

peti in igrati hočem GOSPODU.

Ti sklepni vrstici prvega dela spet odsevata veliko zaupanje v Boga. Zaupanje torej uokvirja Ps 27,1–6. Božja hiša in Božji šotor živo ohranjata izročilo starih Izraelovih časov, da je Bog res navzoč med svojim ljudstvom. Kakor je Bog takrat sprejel Izraela v svoje varstvo, tako pričakuje psalmist, ki je člen v nepretrgani verigi svojega ljudstva, Božje varstvo tudi zase. Dan nesreče je morda dan sodnega postopka; k temu sodnemu postopku se je napotil obtoženec, ko se je zatekel v tempelj, kot zavetno mesto. Vrstica 5c slikovito izraža, kako se napadeni molivec čuti varno skritega pri Bogu; skala, o kateri govori, je namreč končno Jahve sam (Ps 28,1), ki ga ne doseže nobeno divje butanje valov (Iz 30,29); Jahve je najbolj zanesljiva obramba. Šesta vrstica obsega odgovor srečnega rešenca in zdaj kot svoboden mož daruje zahvalno daritev in lahko spet iz vsega srca poje Bogu hvalnico. Bog ga je – morda v jutranji prikazni – razglasil za oproščenega vsake krivde, njegove krivične sovražnike pa je osramotil.

Poslušaj, GOSPOD, moj glas, s katerim kličem,

izkaži mi milost in me usliši!

Tebi pravi moje srce:

»Iščite moje obličje!«

Tvoje obličje, GOSPOD, iščem.

S 7. vrstico se začenja žalostinka, ki obsega milo in ponižno prošnjo, s katero se obtoženec obrača na Jahveja. Njegova tožba razodeva, da se za trdnim zaupanjem, izraženim v prvem delu psalma, skrivata resnična stiska in nevarnost. Vendar to molivčevo stisko blaži zaupanje, ki se v osmi vrstici spet utrjuje pot. Iskati Božje obličje pomeni iskati občestvo z Bogom, ki je z Izraelom sklenil zavezo, združeno z obljubo, ki je tudi porok, da bo to obljubo spolnil. Povabilo: »Iščite moje obličje!« (v. 8) je imelo v življenju izvoljenega ljudstva v vseh časih pomembno vlogo. Temu povabilu se molivec odzove in se s predirljivim klicem obrne na Boga, ki mu je obljubil občestvo zaveze.

Ne skrivaj svojega obličja pred mano!

Ne zavračaj v jezi svojega služabnika!

Moja pomoč si postal,

ne zavrzi in ne zapusti me,

Bog moje rešitve.

10 Zares, moj oče in moja mati sta me zapustila,

GOSPOD pa me sprejema.

Če Bog skrije svoje obličje, pomeni to odklonitev, srd in sodbo. Molivec išče pomoč, zato prosi (v svojem sodnem postopku) Boga, naj mu milostno, dobrotljivo pokaže svoje obličje, naj ga ne zavrže in obsodi. Kot Božji služabnik pričakuje vse edino od Boga. Biti eno z Bogom prekaša vse zemeljske vezi, četudi bi se prijatelji in celo starši umaknili, Bog ostaja neomajno zvest. V svoji edinstveni ljubezni pomaga preko vseh človeških možnosti in brani življenje tistega, ki je z njim povezan. Za obtoženca postane kakor oče in mati. Veselo upanje in trdno zaupanje sta močnejša, kot vsaka človeška stiska. Uničita tudi obdolžitve nasprotnikov.

11 Úči me, GOSPOD, svojo pot,

vodi me po ravni stezi

zaradi mojih sovražnikov.

12 Ne izročaj me volji mojih nasprotnikov,

kajti zoper mene so vstale krive priče,

ki besnijo od nasilja.

13 Verujem, da bom videl dobroto GOSPODOVO

v deželi živih.

Psalmist prosi Boga, naj ga uči prave poti; milo in ponižno ga prosi, naj mu pokaže izhod iz stiske. Sovraštvo njegovih nasprotnikov ga hoče v premetenem in pretkanem sodnem postopku z raznimi obtožbami uničiti. Z lažnivim pričevanjem skušajo nasprotniki doseči, da bi ga Jahve obsodil in zavrgel. Molivec pa pričakuje svojo pravico edino od Boga. Svoje življenje je popolnoma izročil v Božje roke, zato je zdaj vsa odgovornost na Bogu, da se zavzame zanj. Tudi če se ozre po sovražnikih, ki hlepe po nasilju, ostane miren, ker ve, da ga bo Bog rešil. Videl bo Gospodovo dobroto, deležen bo rešitve. Ne bo izročen smrti, ampak bo v deželi živih hvalil Boga. To trdno, nezmotno zaupanje ga nosi skozi vse nevarnosti in mu v sodnem postopku, v katerem je šlo za življenje ali smrt, pripravi oprostilno sodbo.

14 Upaj v GOSPODA,

bodi močan, tvoje srce naj se opogumi,

upaj v GOSPODA.

To vrstico lahko razumemo na dva načina: v njej lahko molivec opogumlja sam sebe, se spodbuja, naj v svojem zaupanju v Boga vztraja, dokler ne bo rešen stiske. Vrstica pa je lahko tudi Božji izrek, ki potrjuje upanje napadenega molivca in ga opominja, naj svoje življenje dosledno uravnava po tem temeljnem prepričanju. Če gre za sodni postopek, kot smo domnevali, bi bila s to vrstico izrečena oprostilna sodba.

Trd in vztrajen psalmistov boj, ki ga v veri in zaupanju privede do končne zmage, nad krivičnimi napadalci, daje psalmistu nadčasoven pomen. Psalm tudi nam kaže poti do uresničitve Božjih obljub, saj Bog pride k tistim, ki verujejo, vsak čas na pomoč in jih reši tudi iz najhujše nevarnosti.

foto: Polona

Reference:

 • Sveto pismo Stare in Nove zaveze: Slovenski standardni prevod iz izvirnih jezikov. (1997). Uvod v Psalme. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
 • Gross Heinrich in Heinz Reinelt. 1989. Psalmi, besedilo in razlaga. Celje: Mohorjeva družba.

Ljubljana, 27. oktober   2020                                            Pripravila: Polona Vesel Mušič, polona.vmusic@gmail.com  

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič