program priprave na birmo

SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

Spoštovani!

 

Podpisana dr. Polona Vesel Mušič srečanja v pripravi na birmo vodim že več kot desetletje (2012–2023). Bogu, duhovnikom in udeležencem (staršem, botrom, birmankam in birmancem) sem hvaležna za veliko res lepih izkušenj.

V zadnjem času srečanja potekajo »v živo« ali na daljavo preko Zooma – glede na možnosti, letni čas, razmere, želje, pričakovanja … Kot dobro se je izkazalo, da imamo lahko krajša skupna večerna srečanja za starše, botre in birmance na daljavo, daljša srečanja, kot so duhovne obnove za vse, duhovne obnove samo za birmanke in birmance, duhovne vaje … pa »v živo«. Starši, botri in birmanci so za različne možnosti priprave zelo hvaležni.

V nadaljevanju Vam predstavljam možnosti priprave na birmo, hvaležna bom za povabilo/a, veselim se našega sodelovanja. Najlepša hvala in Bog povrni!

Želim Vam obilo zdravja in naj Vas povsod spremljata Božji blagoslov ter Marijino varstvo!

      Polona Vesel Mušič

Kontakt:

polona.vmusic@gmail.comtel.: 031 512 818

SREČANJA NA DALJAVO – možnosti

 • SREČANJA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE v slovenščini ali v nemščini (sodelovanje v pripravi na birmo na Koroškem):

   1. BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI; FIRMUNG – SAKRAMENT DER LIEBE (I. del: osnovna vsebina, temeljni poudarki)

    • Vsebina: VLOGA STARŠEV IN BOTROV, POMEN SVETEGA DUHA IN BIRME …
   1. SVETI DUH – NAŠ PRIJATELJ; HEILIGER GEIST – UNSER FREUND (II. del: nadaljevanje vsebine)

    • Vsebina: ODRAŠČANJE, SVETI DUH IN BIRMA, DAROVI SVETEGA DUHA …
   1. SREČANJE: PRIDI, SVETI DUH ; KOMM, HEILIGER GEIST(III. del: nadaljevanje in poglabljanje vsebine)
    • Vsebina: BIRMA, SADOVI SVETEGA DUHA, OBRED BIRME, ŽIVLJENJE IZ VERE …
 • SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE

  • Udeleženci: BIRMANSKI BOTRI (če niso prisotni že na skupnih srečanjih)
  • Vsebina: VLOGA BOTROV IN BOTRSTVASVETA BIRMA
 • DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANKE IN BIRMANCE NA DALJAVO (po dogovoru)

  • Udeleženci: BIRMANKE IN BIRMANCI ob pomoči animatorjev
  • Naslov: BOG ME IMA RAD IN IMA NAČRT ZAME
 • SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV (eno srečanje z možnostjo nadaljevanja)

  • Vsebina: BOŽJA LJUBEZEN, POMEN EVHARISTIJE, ŽIVLJENJE IZ VERE …
 • BIBLIČNE SKUPINE

  (kdor želi – srečanja so vsak teden, več je na tej strani)

Prednosti srečanj na daljavo

Od decembra 2020 izvajam različna srečanja na daljavo. Bogu hvala, je vedno vse dobro potekalo. Izkušnje kažejo, da so tudi takšna srečanja lepa in navdihujoča, predvsem pa se jih lahko hkrati udeležijo celotne družine (starši, birmanci) in izbrani botri, ne da bi za to potrebovali čas in stroške za pot, varstvo za mlajše otroke ipd. Že prej je bil na srečanjih dober obisk, na daljavo pa vsebinam varno in udobno naenkrat prisluhne od več deset do več sto ljudi (lahko tudi iz različnih župnij), ki so hvaležni za možnost srečanj in sodelovanja na tak način.[1] Zlasti botri so morali prej prevoziti včasih kar dolge poti, da so se lahko udeležili srečanj, sedaj pa se lahko samo pridružijo prek računalnika, nekateri celo iz tujine. Kadar želijo, se lahko srečanjem pridružijo tudi stari starši in sorodniki. Če kdo nima možnosti ali znanja, jim pomagajo bližnji. Obveščanje o srečanjih je hitro in preprosto: ko se dogovorimo za termin, pošljem vabilo s povezavo za srečanje, ki ga pošljete staršem, ti pa potem naprej botrom, tako so vsi obveščeni.

Srečanja potekajo s pomočjo aplikacije Zoom, vsako traja ok. 90 minut. Vsa srečanja vsebujejo molitev, vsebinski del, ki je prepleten s primeri, zgodbami in filmskimi odlomki ter pričevanje vere, če kdo želi, pa je možnost tudi za vprašanja in pogovor. Podana vsebina je zaradi dobre slišnosti in vidnosti lahko še bolj nagovarjajoča. Po napornem delovnem dnevu ji družine lahko prisluhnejo skupaj od doma, priprava prostora s strani župnije (stoli, ogrevanje, projekcija, ozvočenje …) pri srečanjih na daljavo ni potrebna … Prednosti srečanj na daljavo so dragocene po koncu epidemije zlasti za večje skupine, za udeležence iz različnih krajev ali za srečanja v hladnejšem delu leta, ko je več možnosti za razne okužbe in bolezni. Na daljavo potekajo tudi biblične skupine. Zelo sem hvaležna tudi za naše sodelovanje v pripravi na birmo na Koroškem, ki poteka večininoma na daljavo; upam, da bomo s tem načinom še nadaljevali.

Za možnost srečanj na daljavo sem zelo hvaležna Bogu in vsem, ki so me povabili k sodelovanju ter se priporočam še za naprej.

[1] NEKAJ ODMEVOV:

 • »Hvala vam za odlično pripravljeno in duhovno bogato pripravo za birmanske botre.« (botra, april 2021)
 • »Še enkrat lepa hvala za sinočnje srečanje! Hvaležna sem Bogu in vam, da ste pretočni za Svetega Duha, da preko vas lahko veje v ta čas in prostor. Posebej dragoceno se mi zdi, da o Njem govorite vi kot žena in mama, saj je povedano ob osebnem pričevanju, ki je splošnemu poslušalstvu bliže, še bolj tehtno.« (mama, maj 2021)
 • »Rada bi vam povedala, da opravljate veliko delo, ko dovolite, da Bog deluje preko vas. Hvala vam in vam želim še naprej obilo Božjega blagoslova v družini in pri vašem delu.« (mama, marec 2022)
 • »Spoštovana ga. Polona, še enkrat hvala za čudovito predavanje.« (duhovnik, marec 2022)
 • »Vi vedno zelo kvalitetno in lepo pripravite. Hvala za Vaš trud.« (duhovnik, marec 2022)
 • »Vortrag war sehr persönlich und ich bewundere Frau Apolonia für Ihren Mut, einen langen Vortrag alleine in fremder Sprache zu halten! Hat sie super gemacht!!!!« (Katrin, april 2022)
 • »Še enkrat hvala za tako lepo in globoko pripravljeno duhovno obnovo. Vsi smo veliko dobili. Smo v navezi za naprej. Mir in blagoslov!« (duhovnik, april 2023)
 • »Sehr geehrte Frau Polona Vesel Music, herzlichen Dank für Ihre Mühe und für die tollen Präsentationen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, mögen die Engel Sie und Ihre Familie weiterhin beschützen. Liebe Grüße aus Tainach.« (Edeltraud, marec 2023)

 

SREČANJA »V ŽIVO«

 • SREČANJA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE:

  Vsebina, dolžina in poudarki so podobni kot pri srečanjih na daljavo:

  1. SREČANJE: BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI (I. del: osnovna vsebina, temeljni poudarki)
   • Vsebina: VLOGA STARŠEV IN BOTROV, POMEN SVETEGA DUHA IN BIRME …
  1. SREČANJE: SVETI DUH – NAŠ PRIJATELJ (II. del: nadaljevanje vsebine)   
   • Vsebina: ODRAŠČANJE, SVETI DUH IN BIRMA, DAROVI SVETEGA DUHA …
  1. SREČANJE: PRIDI, SVETI DUH (III. del: nadaljevanje in poglabljanje vsebine)
   • Vsebina: BIRMA, SADOVI SVETEGA DUHA, OBRED BIRME, ŽIVLJENJE IZ VERE …
 • SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE (če se niso že prej pridružili srečanjem za vse)

 • PRIPRAVA ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN STARŠE NOVOKRŠČENCEV

 • DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE
  Odlična priložnost za popestritev in duhovno poglobitev priprave na birmo ali poglabljanje po birmi (življenje iz zakramenta birme). Predlagan vsebinski in časovni  potek (lahko dopoldan ali popoldan) je naslednji:

 molitev k Svetemu Duhu in predstavitev srečanja

PRVI DEL: SVETI DUH IN BIRMA

Sveti Duh – naš prijatelj, zakrament birme in darovi Svetega Duha, obred birme in praznovanje, življenje iz zakramenta birme …

odmor in okrepčilo

DRUGI DEL: ODRAŠČANJE IN BOTRSTVO

O odraščanju naših otrok in o botrstvu – razmislek ob svetopisemskih zgodbah in navdihujočih filmskih odlomkih …;

POGOVOR: starši skupaj, botri in birmanci skupaj (vsak boter s svojim birmancem)

vprašanja, refleksija, zaključek z molitvijo oz. mašo (po dogovoru) …

Na takšno duhovno obnovo so lahko povabljeni vsi: starši, botri, birmanci, animatorji in drugi (kdor želi). Vsebuje temeljne vsebinske poudarke priprave na birmo. Poleg aktualnih tem o Svetem Duhu in birmi, odraščanju, botrstvu … duhovna obnova vključuje tudi pogovor med starši ter med botri in birmanci, pomemben poudarek pa je tudi povezanost z Bogom in medsebojno druženje. Ta oblika priprave je bila po Sloveniji izvedena že velikokrat in vedno so bili udeleženci zelo zadovoljni.[1]

 • [1] NEKAJ ODMEVOV: Spodbuda enega od očetov iz anonimne ankete. Med predlogi je zapisal, da si želi: »Takih priprav kot je ta. Da bi župniki bili aktivno vključeni v vašo pripravo, seveda to je njihova poteza. Mogoče povedati, da si verniki tako želimo. Že tako se oddaljujemo od verskih vsebin. Včasih komaj še vemo, zakaj je nekaj v našem verovanju tako, kot je. Zgubljamo stik z vsebinami naše vere. Prepoznati, spoznati, oživljati delovanje Svetega Duha je v našem času zelo pomembno, ko se zdi, da je Bog (včasih) lahko daleč.« (oče, februar 2020)
 • »Menim, da iz vaših predavanj izžareva prijetna kombinacija osebne izkušnje, strokovne teološke in tudi psihološke podkovanosti, kar je vsekakor zelo dobrodošlo in v navdih ali razmislek za marsikoga.« (botra, marec 2022)
 • »Ga. Polona, še enkrat hvala za ta večer, ko ste se dotaknili tako življenja družin, odraščanja otrok, odpiranja naših življenj Svetemu Duhu, da bi postajali Božji, ljubljeni, vedri in svobodni. Lepo je bilo! Tudi ta pričevanjski vidik – vaše konkretne izkušnje in doživetja so nam orisale, kako živeti pod navdihi Gospodovega Duha.« (duhovnik, marec 2022)
 • »Draga Polona, priprava na birmo je pod tvojim vodstvom res nekaj posebnega, doživetega, je nekaj več. Predavanje odlično pripravljeno, na sodoben način, predstavljeni temelji krščanskih vrednot. Mladim in odraslim na prijazen način. Izčrpno in duhovno bogato! Jaz sem bila navdušena! Bogu hvala zate in obilo blagoslova pri tvojem poslanstvu! Naj Bog tebi in tvoji družini da vse milosti, ki jih potrebujete! (mama, januar 2023)

V srečanje je vključenih veliko primerov in zgodb, zato z vmesnimi odmori obsega 3 do 4 ure, ki – po besedah udeležencev iz različnih župnij po Sloveniji – obogatijo navzoče, v lepem vzdušju pa navadno tudi hitro minejo.

 • DUHOVNE VAJE ZA BIRMANKE IN BIRMANCE
  Lahko so po dogovoru na različnih lokacijah ali pa kar v prostorih župnije. Na ta način sem skupaj s svojo ekipo (družino) že večkrat vodila duhovne vaje. Lepo in poceni je mogoče izpeljati duhovne vaje tako, da izvedemo program od petka do nedelje kar v prostorih župnije (župnišču, župnijskem domu). Birmanci prenočijo in zajtrkujejo doma, program pa se odvija v župniji.

 

 • DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANKE IN BIRMANCE
  Duhovna obnova poteka navadno v soboto dopoldan ali popoldan (krajša oblika) ali skozi ves dan (npr. od 9h do 17h – daljša oblika). Naslov: »Bog me ima rad in ima načrt zame« vključuje dinamično sodelovanje birmank, birmancev in animatorjev po različnih metodah. Izvedba sledi dogovoru.

 • SKUPNO SREČANJE ZA BOTRE IN BIRMANCE
  Spoznavanje pomena in vloge birmanskih botrov ob molitvi, besedilu iz Tobitove knjige in poglabljanju v zakrament birme; vključuje pogovor med botrom in birmancem, traja vsaj dve šolski uri.

 • SKUPNO SREČANJE (DELAVNICA) ZA STARŠE IN BIRMANCE SAMO NA TEMO BOTRSTVA
  Kako izbrati dobrega birmanskega botra/o? Starši in birmanci na začetku priprave na birmo ob izbranih odlomkih iz Tobitove knjige razmišljajo na temo botrov in botrstva, kar jih pripravi na to, da lažje ovrednotijo vlogo botrov in se s tem bolje osredotočijo na izbiro. Srečanje vključuje branje Svetega pisma in pogovor med udeleženci; traja vsaj dve šolski uri.

 • SREČANJE ZA DUHOVNIKE, KATEHETE IN PASTORALNE DELAVCE

  (znotraj župnije, za več župnij, za dekanijo, skupino …). Pogovor o aktualnih vprašanjih birmanske pastorale. Srečanje (termin, kraj in potek) je po dogovoru.

 • SREČANJE/DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANSKE ANIMATORJE – po dogovoru.

 • KNJIGE

  • I. Birma – pečat Svetega Duha,
  • II. Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni ljubezni in botrstvu
  • III. Birmanski animatorji – dragocena priložnost
  • IV. Sveti Duh – naš prijatelj
  • V. Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem
  • VI. »Skoči ven«, Birma = Sveti Duh = Ljubezen.
  • (več na tej povezavi)

 

Še nekaj informacij:

 • Na božični dan, 12. 2020 smo ustanovili Društvo VESELje, preko katerega skušamo in želimo še posebej krepiti veselje znotraj birmanske duhovnosti in pastorale.
 • Spletna stran: vesel.net vsebuje informacije o birmi, pripravi na birmo, knjigah, Društvu VESELje …
 • Biblične skupine na daljavo so lepa priložnost za branje in premišljevanje Božje besede in pogovor ter molitev ob izbranih odlomkih. Gre za vsebinsko in duhovno bogata srečanja, ki na daljavo potekajo vsak teden.

Dobrodošli in hvala, če bomo lahko sodelovali pri delu oznanjevanja. Hvala tudi, če boste posredovali informacije o bibličnih skupinah, spletni strani, pripravi na birmo … še drugim, naj Vam Gospod bogato povrne s svojim varstvom in blagoslovom. S hvaležnostjo Vas lepo pozdravljam in Vam želim vse dobro,

Polona Vesel Mušič  

                                                                  Pripravila: Polona Vesel Mušič, polona.vmusic@gmail.com

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič