program priprave na birmo

SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

Spoštovani!

Upam, da ste zdravi in dobro.

Morda se zdi, da je povabilo k pripravi na birmo v tem času neprimerno in odveč, saj bo na birmanski dan zaradi razmer potrebno verjetno še malo počakati. Toda, če pomislimo, da je ravno birma zakrament Svetega Duha, ki je tolažnik in zdravnik naših duš, ki prinaša moč, veselje, mir, ljubezen …, je smiselno v teh negotovih časih razmišljati tudi o birmi in pripravi nanjo, izbiri dobrega botra ter predvsem o življenju v Svetem Duhu in Božji ljubezni, ki je vedno z nami.

Polona Vesel Mušič

polona.vmusic@gmail.com

031 512 818

SREČANJA NA DALJAVO
 1. SREČANJE ZA STARŠE IN BIRMANCE NA DALJAVO:
 • Udeleženci: STARŠI IN BIRMANCI (če so botri že izbrani, se lahko pridružijo tudi oni),
 • Naslov: BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI,
 • Vsebina: KAJ POMENI SVETA BIRMA, pričevanje vere,

               KAKO IZBRATI DOBREGA BIRMANSKEGA BOTRA, možnost vprašanj, pogovora …

 • Potek: aplikacija ZOOM (dogovorimo se za termin, pošljem Vam povezavo, ki jo pošljete staršem birmancev, ti pa povabijo še birmance/botre),
 • Trajanje: (90 min), odvisno od dogovora, pa tudi od vprašanj udeležencev in tehničnih možnosti.
 • Odziv:

Navajam odmev našega srečanja da daljavo, ki mi ga je po srečanju poslal g. župnik decembra 2020: »Iskren Bog povrni za sobotno srečanje. Starši naših birmancev so bili skoraj vsi prisotni. Pa še nekaj drugih se je pridružilo. Včeraj me je klicala ena od mamic birmancev in se zahvaljuje za sobotno srečanje. Posebej ji je bilo všeč, da je bila tega deležna doma. Pravi, da so bili vsi (cela družina) prisotni in so poslušali. Še doda: ›…sploh nismo vedeli, kakšno vlogo ima dejansko birmski boter‹.  V nedeljo so prebrali Tobitovo knjigo. … Hvala za Vašo idejo, trud in pomoč. Ne bo zaman!«

 1. SREČANJE ZA BOTRE NA DALJAVO:
 • Udeleženci: BIRMANSKI BOTRI
 • Naslov: KDO JE DOBER BIRMANSKI BOTER?
 • Vsebina: VLOGA BOTROV IN BOTRSTVA,

                KAJ POMENI SVETA BIRMA, pričevanje vere, možnost vprašanj, pogovora …

 • Potek: aplikacija ZOOM (dogovorimo se za termin, pošljem Vam povezavo, ki jo pošljete neposredno botrom ali pa staršem oz. birmancem, ki povabijo botre),
 • Trajanje: (90 min), odvisno od dogovora, pa tudi od vprašanj udeležencev in tehničnih možnosti.
 • Predlog: Srečanje lahko oblikujemo tako, da po glavnem vsebinskem delu o botrstvu povabimo botre, da po telefonu pokličejo svoje birmance in se z njimi kratko pogovorijo (10 minut), nato srečanje nadaljujemo (ali pa to naredijo po koncu našega srečanja – kakor se dogovorimo).
 1. SREČANJE ZA VSE: STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE NA DALJAVO:
 • Udeleženci: STARŠI, BIRMANSKI BOTRI IN BIRMANCI
 • Naslov: PRIDI, SVETI DUH
 • Vsebina: SVETA BIRMA, DAROVI IN SADOVI SVETEGA DUHA, OBRED BIRME, ŽIVLJENJE IZ VERE; gre za nadaljevanje prvega dela srečanja, ki je obogaten s filmskimi odlomki, pa tudi z možnostjo vprašanj, pogovora (kolikor je to mogoče na daljavo) …
 • Potek: aplikacija ZOOM (dogovorimo se za termin, pošljem Vam povezavo, ki jo pošljete staršem, ti pa jo posredujejo potem naprej še birmancem in botrom),
 • Trajanje: (90 min), odvisno od dogovora, pa tudi od vprašanj udeležencev in tehničnih možnosti.
 1. SREČANJE ZA VSE: NADALJEVANJE VSEBINE PO DOGOVORU

Zaenkrat je mogoče izvajati le posamezna srečanja na daljavo, ko bo možno, pa lahko po dogovoru nadaljujemo s pripravo na birmo in različnimi oblikami srečanj (npr. z duhovno obnovo za birmance ali za vse) še »v živo«.

Še nekaj informacij:

 • Na božični dan, 12. 2020 smo ustanovili Društvo VESELje, ki želi biti blago navzoče v slovenskem prostoru z namenom povabila, ozaveščanja in krepitve različnih vidikov veselja, utemeljenega v (L)ljubezni, še posebej znotraj duhovnosti in pastorale zakramenta svete birme.
 • Na spletni strani: vesel.net lahko najdete informacije o birmi, pripravi na birmo, knjigah, Društvu VESELje in bibličnih skupinicah, ki jih vodim.
 • Biblične skupinice na daljavo so lepa priložnost za branje in premišljevanje Božje besede in pogovor ter molitev ob izbranih odlomkih. Gre za vsebinsko in duhovno bogata srečanja, ki na daljavo potekajo redno, vsak teden. Če poznate koga, ki bi se želel pridružiti, se lahko prijavi prek mojega e-naslova, da mu/ji pošljem termine in povezave. Hvala, če boste posredovali to informacijo naprej.

 

Najlepša hvala, naj Vam Gospod povrne s svojimi darovi in blagoslovi.

Želim Vam obilo zdravja, naj Vas povsod spremljata obilen Božji blagoslov in Marijino varstvo!

 

Z odličnim spoštovanjem in hvaležnimi pozdravi,

Polona Vesel Mušič

MOŽNOSTI PRIPRAVE NA BIRMO »V ŽIVO« (ko bo to zopet mogoče):

 

Dodajam različne oblike in vsebine za pripravo na birmo, kot smo jih bili vajeni pred korono. Če Bog da, bodo zopet mogoče pozneje, seveda v skladu z dogovori in prilagojene razmeram, ki bodo aktualne ob izvedbi.

 • SREČANJA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE
NASLOV SREČANJA TERMINI za enoletno pripravo UDELEŽENCI POUDARKI TRAJANJE – kot predavanje, pričevanje, zgodbe, svetopisemski, filmski odlomki …
1. srečanje »BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI« jeseni starši in birmanci o pripravi na birmo, izbiri birmanskega botra, Svetem Duhu in birmi … ura in 15 minut
2. srečanje »BIRMA= SVETI DUH= LJUBEZEN« pozimi starši in  botri o odraščanju otrok, vlogi staršev, botrov; o birmi … ura in 30 minut (90 min) – vključuje tudi pogovor po skupinah med starši
3. srečanje »SVETI DUH, NAŠ PRIJATELJ« spomladi vsi: starši, botri, birmanci o darovih in sadovih Svetega Duha … ura in 15 minut
4. srečanje »PRIDI, SVETI DUH« pred ali po birmi vsi: starši, botri, birmanci spoznavanje obreda birme, življenje iz birme … ura in 15 minut
 • DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE

Odlična priložnost za popestritev in duhovno poglobitev priprave na birmo ali poglabljanje po birmi (življenje iz zakramenta birme). Povabljeni so: starši, botri, birmanci, animatorji in drugi (kdor želi). Vsebuje temeljne vsebinske poudarke priprave na birmo. Poleg aktualnih tem o Svetem Duhu in birmi, odraščanju, botrstvu … duhovna obnova vključuje tudi pogovor med starši ter med botri in birmanci, pomemben poudarek pa je tudi povezanost z Bogom in druženje med seboj.

V srečanje je vključenih veliko primerov in zgodb, zato z vmesnimi odmori obsega 4 ure, ki – po besedah udeležencev iz različnih župnij po Sloveniji – obogatijo navzoče, v lepem vzdušju pa navadno tudi hitro minejo. Ta oblika priprave je bila po Sloveniji izvedena že večkrat in vedno so bili udeleženci zelo zadovoljni.[1] Predlagan vsebinski in časovni  potek (lahko dopoldan ali popoldan) je naslednji:

čas tema/vsebina
15 min  molitev k Svetemu Duhu in predstavitev srečanja
70 min

VSEBINA I: SVETI DUH IN BIRMA (vsi)

Sveti Duh – naš prijatelj, zakrament birme in darovi Svetega Duha, obred birme in praznovanje, življenje iz zakramenta birme

20 min odmor in okrepčilo
90 min

VSEBINA II.: ODRAŠČANJE IN BOTRSTVO

–          VSI: 20-minut uvoda ob navdihujoči filmski zgodbi

–          STARŠI IN BOTRI: 30 min o odraščanju naših otrok – razmislek in poglabljanje ob svetopisemski zgodbi za starše in botre; birmanci med tem kratko srečanje z animatorjem/ji

–          BOTRI IN BIRMANCI: 40 min o botrstvu, starši med tem pogovor po vprašanjih

45 min odmor, pogovor, refleksija, zaključek z molitvijo, mašo (po dogovoru) …
 • DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE

Lahko so po dogovoru na različnih lokacijah ali pa kar v prostorih župnije. Na ta način sem skupaj s svojo ekipo (družino) že večkrat vodila duhovne vaje. Včasih namreč ni mogoče dobiti termina za nočitev na želeni lokaciji, zato je možno lepo in poceni izpeljati duhovne vaje tudi tako, da izvedemo program od petka do nedelje kar v prostorih župnije (župnišču, župnijskem domu). Birmanci prenočijo in zajtrkujejo doma, program (vključno z obroki) pa se odvija v župniji.

 • DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANCE

Možni sta dve temi: Bog me ima rad in ima načrt zame ter Darovi Svetega Duha, vsaka traja 3 ali 4 ure (odvisno od ostalega programa v pripravi), z dinamičnim sodelovanjem birmancev in animatorjev po metodah iz geštalt pedagogike. Načrt sledi po dogovoru.

 • SKUPNO SREČANJE ZA BOTRE IN BIRMANCE

Spoznavanje pomena in vloge birmanskih botrov ob molitvi, svetopisemskem besedilu iz Tobitove knjige in poglabljanju v zakrament birme; vključuje pogovor med botrom in birmancem, traja vsaj dve šolski uri.

 • SKUPNO SREČANJE (DELAVNICA) ZA STARŠE IN BIRMANCE SAMO NA TEMO BOTRSTVA

Kako izbrati dobrega birmanskega botra/o? Starši in birmanci na začetku priprave na birmo ob izbranih odlomkih iz Tobitove knjige razmišljajo na temo botrov in botrstva, kar jih pripravi na to, da lažje ovrednotijo vlogo botrov in se s tem bolje osredotočijo na izbiro. Srečanje vključuje branje Svetega pisma in pogovor med udeleženci; traja vsaj dve šolski uri.

 • DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE IN STARE STARŠE

Premislek o odraščanju, vlogi staršev in starih staršev ter duhovne spodbude za obe generaciji; vključen tudi pogovor in delo po skupinah.

 • SREČANJE ZA DUHOVNIKE, KATEHETE IN PASTORALNE DELAVCE (znotraj župnije, za več župnij, za dekanijo, skupino …). Pogovor o aktualnih vprašanjih birmanske pastorale. Srečanje (termin, kraj in potek) je po dogovoru.
 • SREČANJE/DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANSKE ANIMATORJE – po dogovoru.

 

 • DUHOVNE VAJE ZA STARŠE, STARE STARŠE IN BOTRE – po dogovoru.
 • PRIČEVANJE O VERI ZA VSE (o Bogu, Božji ljubezni, življenju iz vere, prenosu vere …).

 

 • PRIPRAVA ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN STARŠE NOVOKRŠČENCEV.

 

 • KNJIGE:
 1. Birma – pečat Svetega Duha;
 2. Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni ljubezni in botrstvu;
 • Birmanski animatorji – dragocena priložnost;
 1. Sveti Duh – naš prijatelj;
 2. Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem;
 3. »Skoči ven«, Birma = Sveti Duh = Ljubezen.

[1] Navajam spodbudo enega od očetov iz anonimne ankete, izvedene po duhovni obnovi za starše, botre in birmance, 29. 2. 2020. Med predlogi je zapisal, da si želi: »Takih priprav kot je ta. Da bi župniki bili aktivno vključeni v vašo pripravo, seveda to je njihova poteza. Mogoče povedati, da si verniki tako želimo. Že tako se oddaljujemo od verskih vsebin. Včasih komaj še vemo, zakaj je nekaj v našem verovanju tako, kot je. Zgubljamo stik z vsebinami naše vere. Prepoznati, spoznati, oživljati delovanje Svetega Duha je v našem času zelo pomembno, ko se zdi, da je Bog (včasih) lahko daleč.«

                                                                  Pripravila: Polona Vesel Mušič, polona.vmusic@gmail.com

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič