program priprave na birmo

SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE BIRME 2021–2022

Spoštovani!

Upam, da ste zdravi in dobro.

Podpisana Polona Vesel Mušič različna srečanja v pripravi na birmo vodim že skoraj desetletje. Hvaležna sem za veliko res lepih izkušenj. Pred epidemijo smo imeli srečanja »v živo«, pol leta izvajam srečanja predvsem na daljavo, za naprej pa kaže, da bo, glede na razmere in dogovore, možno izbirati tako srečanja na daljavo, kot »v živo«. Mislim, da bo iz različnih razlogov zelo dobro, če bomo skupna srečanja za starše, botre in birmance še naprej lahko imeli na daljavo, duhovne obnove in duhovne vaje za birmanke in birmance pa »v živo«, mogoča pa je tudi kombinacija obojega (tudi tako, da je del duhovne obnove na daljavo, del pa v živo). Vljudno Vas prosim, da bi omogočili družinam in botrom kakovostno pripravo na birmanski dan in poglabljanje življenja iz zakramenta birme. V nadaljevanju Vam predstavljam vse možnosti, hvaležna bom za povabilo/a in se veselim sodelovanja.

V primeru, da se ne bi odločili za povabilo k sodelovanju v okviru župnije, Vas vljudno prosim, če lahko informacije o možnostih priprave na daljavo, spletni strani: vesel.net ter bibličnih skupinah na daljavo posredujete staršem birmancev, da se bodo lahko sami odločili in se udeležili srečanj. V spomladanskem času je bilo takšnih staršev in botrov kar nekaj. Najlepša hvala in Bog povrni!

 

Želim Vam obilo zdravja in naj Vas povsod spremljata Božji blagoslov ter Marijino varstvo!

Kontakt:     Polona Vesel Mušič       polona.vmusic@gmail.com       031 512 818

SREČANJA NA DALJAVO

 

 • SREČANJA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE:

 

 1. SREČANJE: BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI (I. del: osnovna vsebina, temeljni poudarki)

Udeleženci: STARŠI, BOTRI IN BIRMANCI

Vsebina: VLOGA STARŠEV IN BOTROV, POMEN SVETEGA DUHA IN BIRME …

 

 1. SREČANJE: SVETI DUH – NAŠ PRIJATELJ (II. del: nadaljevanje vsebine)

Udeleženci: STARŠI, BOTRI IN BIRMANCI

Vsebina: ODRAŠČANJE, SVETI DUH IN BIRMA, DAROVI SVETEGA DUHA …

 

 1. SREČANJE: PRIDI, SVETI DUH (III. del: nadaljevanje in poglabljanje vsebine)

Udeleženci: STARŠI, BOTRI IN BIRMANCI

Vsebina: BIRMA, SADOVI SVETEGA DUHA, OBRED BIRME, ŽIVLJENJE IZ VERE …

 

 • SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE

Udeleženci: BIRMANSKI BOTRI (če niso prisotni že na skupnih srečanjih)

Naslov: KDO JE DOBER BIRMANSKI BOTER?

Vsebina: VLOGA BOTROV IN BOTRSTVA, SVETA BIRMA

 

 • DUHOVNA OBNOVA ALI DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE NA DALJAVO (po dogovoru)

Udeleženci: BIRMANKE IN BIRMANCI ob pomoči animatorjev

Naslov: BOG ME IMA RAD IN IMA NAČRT ZAME

 

NA DALJAVO SE JE MOGOČE UDELEŽITI ŠE:

 • SREČANJA ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV (eno srečanje z možnostjo nadaljevanja)

Vsebina: BOŽJA LJUBEZEN, POMEN EVHARISTIJE, ŽIVLJENJE IZ VERE …

 

Prednosti srečanj na daljavo

 

Od decembra 2020 izvajam različna srečanja na daljavo in vedno je vse dobro potekalo. Izkušnje kažejo, da so tudi takšna srečanja lepa in navdihujoča, predvsem pa se jih lahko hkrati udeležijo celotne družine (starši, birmanci) in izbrani botri, ne da bi za to potrebovali čas in stroške za pot, varstvo za mlajše otroke ipd. Že prej je bil na srečanjih dober obisk, na daljavo pa vsebinam varno in udobno naenkrat prisluhne od več deset do več sto ljudi (lahko tudi iz različnih župnij), ki so hvaležni za možnost srečanj in sodelovanja na tak način.[1] Zlasti botri so prej morali prevoziti včasih kar dolge poti, da so se lahko udeležili srečanj, sedaj pa se lahko samo pridružijo prek računalnika, nekateri celo iz tujine. Kadar želijo, se lahko srečanjem pridružijo tudi stari starši in sorodniki. Če kdo nima možnosti ali znanja, jim pomagajo bližnji. Obveščanje o srečanjih je hitro in preprosto: ko se dogovorimo za termin, Vam pošljem vabilo s povezavo za srečanje, ki ga pošljete staršem, ti pa potem naprej botrom, tako so vsi obveščeni.

Srečanja potekajo s pomočjo aplikacije Zoom, vsako traja ok. 90 minut. Vsa srečanja vsebujejo molitev, vsebinski del, ki je prepleten s primeri, zgodbami in filmskimi odlomki ter pričevanje vere, če kdo želi, pa je možnost tudi za vprašanja in pogovor. Podana vsebina je zaradi dobre slišnosti in vidnosti lahko še bolj nagovarjajoča. Po napornem delovnem dnevu ji družine lahko prisluhnejo skupaj od doma, priprava prostora s strani župnije (stoli, ogrevanje, projekcija, ozvočenje …) pri srečanjih na daljavo ni potrebna … Prednosti srečanj na daljavo bodo dragocene tudi po koncu epidemije, zlasti za večje skupine, za udeležence iz različnih koncev ali za srečanja v hladnejšem delu leta, ko je več možnosti za razne okužbe in bolezni. Srečanjem v pripravi na birmo sem dodala tudi možnost priprave na daljavo za starše prvoobhajancev, prav tako na daljavo pa potekajo tudi biblične skupine.

Za možnost srečanj na daljavo sem zelo hvaležna Bogu in vsem, ki so me povabili k sodelovanju ter se priporočam še za naprej.

[1] NEKAJ ODMEVOV:

 • »Iskren Bog povrni za sobotno srečanje. Starši naših birmancev so bili skoraj vsi prisotni. Pa še nekaj drugih se je pridružilo. Včeraj me je klicala ena od mamic birmancev in se zahvaljuje za sobotno srečanje. Posebej ji je bilo všeč, da je bila tega deležna doma. Pravi, da so bili vsi (cela družina) prisotni in so poslušali. Še doda: ›… sploh nismo vedeli, kakšno vlogo ima dejansko birmski boter‹. V nedeljo so prebrali Tobitovo knjigo. … Hvala za Vašo idejo, trud in pomoč. Ne bo zaman!« (duhovnik, december 2020)
 • »Hvala vam za odlično pripravljeno in duhovno bogato pripravo za birmanske botre.« (botra, april 2021)
 • »Še enkrat lepa hvala za sinočnje srečanje! Hvaležna sem Bogu in vam, da ste pretočni za Svetega Duha, da preko vas lahko veje v ta čas in prostor. Posebej dragoceno se mi zdi, da o Njem govorite vi kot žena in mama, saj je povedano ob osebnem pričevanju, ki je splošnemu poslušalstvu bliže, še bolj tehtno.« (mama, maj 2021)

SREČANJA »V ŽIVO«

 • SREČANJA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE

Podobno kot srečanja na daljavo, tudi srečanja »v živo« vsebujejo različne primere, zgodbe, svetopisemske in filmske odlomke, pričevanje …, zato vsa srečanja trajajo ok. 90 minut.

 1. BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI – I. del

Vsebina: VLOGA STARŠEV IN BOTROV, POMEN SVETEGA DUHA IN BIRME … (I. del, osnovna vsebina, temeljni poudarki)

 1. SVETI DUH – NAŠ PRIJATELJ – II. del

Vsebina: ODRAŠČANJE, SVETI DUH IN BIRMA, DAROVI SVETEGA DUHA … (II. del, nadaljevanje vsebine)

 1. PRIDI, SVETI DUH – III. del

Vsebina: SVETA BIRMA, SADOVI SVETEGA DUHA, OBRED BIRME, ŽIVLJENJE IZ VERE … (III. del, nadaljevanje in poglabljanje vsebine)

 • SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE (če se niso že prej pridružili srečanjem za vse)
 • PRIPRAVA ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV IN STARŠE NOVOKRŠČENCEV
 • DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE

Odlična priložnost za popestritev in duhovno poglobitev priprave na birmo ali poglabljanje po birmi (življenje iz zakramenta birme). Povabljeni so: starši, botri, birmanci, animatorji in drugi (kdor želi). Vsebuje temeljne vsebinske poudarke priprave na birmo. Poleg aktualnih tem o Svetem Duhu in birmi, odraščanju, botrstvu … duhovna obnova vključuje tudi pogovor med starši ter med botri in birmanci, pomemben poudarek pa je tudi povezanost z Bogom in medsebojno druženje.V srečanje je vključenih veliko primerov in zgodb, zato z vmesnimi odmori obsega 4 ure, ki – po besedah udeležencev iz različnih župnij po Sloveniji – obogatijo navzoče, v lepem vzdušju pa navadno tudi hitro minejo. Ta oblika priprave je bila po Sloveniji izvedena že večkrat in vedno so bili udeleženci zelo zadovoljni.[1] Predlagan vsebinski in časovni  potek (lahko dopoldan ali popoldan) je naslednji:

čas

tema/vsebina

15 min

–          molitev k Svetemu Duhu in predstavitev srečanja

70 min

VSEBINA: SVETI DUH IN BIRMA (vsi)

Sveti Duh – naš prijatelj, zakrament birme in darovi Svetega Duha, obred birme in praznovanje, življenje iz zakramenta birme

20 min

odmor in okrepčilo

90 min

VSEBINA: ODRAŠČANJE IN BOTRSTVO

–          VSI: 20 minut uvoda ob navdihujoči filmski zgodbi

–          STARŠI IN BOTRI: 30 min o odraščanju naših otrok – razmislek ob svetopisemski zgodbi za starše in botre; birmanci med tem kratko srečanje z animatorjem/ji

–          BOTRI IN BIRMANCI: 40 min o botrstvu, starši med tem pogovor po vprašanjih

45 min

odmor, pogovor, refleksija, zaključek z molitvijo oz. mašo (po dogovoru) …

[1] Navajam spodbudo enega od očetov iz anonimne ankete, izvedene po duhovni obnovi za starše, botre in birmance (29. 2. 2020). Med predlogi je zapisal, da si želi: »Takih priprav kot je ta. Da bi župniki bili aktivno vključeni v vašo pripravo, seveda to je njihova poteza. Mogoče povedati, da si verniki tako želimo. Že tako se oddaljujemo od verskih vsebin. Včasih komaj še vemo, zakaj je nekaj v našem verovanju tako, kot je. Zgubljamo stik z vsebinami naše vere. Prepoznati, spoznati, oživljati delovanje Svetega Duha je v našem času zelo pomembno, ko se zdi, da je Bog (včasih) lahko daleč.«

 • DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE

Lahko so po dogovoru na različnih lokacijah ali pa kar v prostorih župnije. Na ta način sem skupaj s svojo ekipo (družino) že večkrat vodila duhovne vaje. Lepo in poceni je mogoče izpeljati duhovne vaje tako, da izvedemo program od petka do nedelje kar v prostorih župnije (župnišču, župnijskem domu). Birmanci prenočijo in zajtrkujejo doma, program pa se odvija v župniji.

 • DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANCE

Možni sta dve temi: Bog me ima rad in ima načrt zame ter Darovi Svetega Duha, vsaka traja 3 ali 4 ure (odvisno od ostalega programa v pripravi), z dinamičnim sodelovanjem birmancev in animatorjev po metodah iz geštalt pedagogike. Načrt sledi po dogovoru.

 • SKUPNO SREČANJE ZA BOTRE IN BIRMANCE

Spoznavanje pomena in vloge birmanskih botrov ob molitvi, svetopisemskem besedilu iz Tobitove knjige in poglabljanju v zakrament birme; vključuje pogovor med botrom in birmancem, traja vsaj dve šolski uri.

 • SKUPNO SREČANJE (DELAVNICA) ZA STARŠE IN BIRMANCE SAMO NA TEMO BOTRSTVA

Kako izbrati dobrega birmanskega botra/o? Starši in birmanci na začetku priprave na birmo ob izbranih odlomkih iz Tobitove knjige razmišljajo na temo botrov in botrstva, kar jih pripravi na to, da lažje ovrednotijo vlogo botrov in se s tem bolje osredotočijo na izbiro. Srečanje vključuje branje Svetega pisma in pogovor med udeleženci; traja vsaj dve šolski uri.

 • SREČANJE ZA DUHOVNIKE, KATEHETE IN PASTORALNE DELAVCE (znotraj župnije, za več župnij, za dekanijo, skupino …). Pogovor o aktualnih vprašanjih birmanske pastorale. Srečanje (termin, kraj in potek) je po dogovoru.
 • SREČANJE/DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANSKE ANIMATORJE – po dogovoru.

I. Birma – pečat Svetega Duha;  II. Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni ljubezni in botrstvuIII. Birmanski animatorji – dragocena priložnostIV. Sveti Duh – naš prijateljV. Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem;  VI. »Skoči ven«, Birma = Sveti Duh = Ljubezen.

Še nekaj informacij:

 • Na božični dan, 12. 2020 smo ustanovili Društvo VESELje, ki želi biti blago navzoče v slovenskem prostoru z namenom povabila, ozaveščanja in krepitve različnih vidikov veselja, utemeljenega v Božji in človeški ljubezni. Še posebej želimo krepiti veselje znotraj birmanske duhovnosti in pastorale.
 • Spletna stran: net vsebuje informacije o birmi, pripravi na birmo, knjigah, Društvu VESELje …
 • Biblične skupine na daljavo so lepa priložnost za branje in premišljevanje Božje besede in pogovor ter molitev ob izbranih odlomkih. Gre za vsebinsko in duhovno bogata srečanja, ki na daljavo potekajo vsak teden.

Dobrodošli in hvala, če bomo lahko sodelovali pri delu oznanjevanja. Hvala tudi, če boste posredovali informacije o bibličnih skupinah, spletni strani, pripravi na birmo … še drugim, naj Vam Gospod bogato povrne s svojim varstvom in blagoslovom. S hvaležnostjo Vas lepo pozdravljam in Vam želim vse dobro,

                                                                  Pripravila: Polona Vesel Mušič, polona.vmusic@gmail.com

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič