Knjige

Polona Vesel Mušič


SVETI DUH – NAŠ PRIJATELJ

Birmanke in birmanci – za vas gre

 Zbirka: Birmanska pastorala IV

Ljubljana, januar 2015

 

(1. ponatis 2016)

VSEBINA

Kazalo

Uvod

Knjigi na pot

 1 PRIPRAVA NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

 1. Birmanka in birmanec, povabljen/a si
 2. Kdo je lahko moj birmanski boter
 3. Duhovne vaje – dragocena priložnost
 4. Ali me župnija potrebuje
 5. Izziv postati birmanski animator
 6. Bogata popotnica birmanskih skupin
 7. Kaj pravi birmovalec

 2 BIRMA – PEČAT SVETEGA DUHA

 1. Naš prijatelj – Sveti Duh
 2. Binkoštni dogodek in kako postati Jezusova priča
 3. Imena, nazivi in simboli Svetega Duha
 4. Birma – zakrament Svetega Duha
 5. Darovi in sadovi Svetega Duha
 6. Obred in praznik birme
 7. Pridi Sveti Duh, pridi po Mariji

 3 BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI

 1. Pri kateri starosti prejeti birmo
 2. Kaj pa po birmi
 3. Birma kot zakrament ljubezni in pastoralnih priložnosti

 PRILOGA

Molitve

LITERATURA

SVETI DUH – NAŠ PRIJATELJ[1]

 

POVZETEK

V knjigi Sveti Duh – naš prijatelj so krajše zapisani bistveni poudarki glede svete birme in priprave nanjo. Namenjena je vam, drage birmanke in birmanci, pa tudi vsem mladim po letih in/ali po srcu, ki skupaj z vami sodelujemo v pripravi na birmo. Nastala je iz želje, da drug drugega povabimo v osrečujoč odnos z Gospodom, Svetim Duhom. Za vse nas je namreč Sveti Duh navadno skriti prijatelj, skriti gost, ki nevidno in neslišno vstopa v naša življenja in ostaja z nami po daru Ljubezni in po svojih darovih, četudi se tega (razumsko) velikokrat ne zavedamo in ga žal velikokrat premalo upoštevamo in povabimo. Vendar je prisoten kot »goreč grm« v naših srcih, ki gori in ne zgori. Njegov plamen razsvetljuje in greje celotno naše življenje. V pripravi na birmo zato za vas, birmanke in birmance, prosimo, da bi seme Božje milosti našlo v vas rodovitna tla, da bi moglo rasti, se razvijati in v življenju obroditi bogate sadove. Za nas, odrasle, ki smo že prejeli zakrament svete birme pa, da bi Sveti Duh obnovil v nas svoje milosti in nas vedno znova usposabljal za lep odnos z Bogom in med seboj ter za naše krščansko poslanstvo.

Sveti Duh svojo moč in ljubezen še posebej izlije v naša srca pri zakramentu svete birme, zato se kratka razmišljanja nanašajo na to temo. V treh večjih poglavjih: Priprava na zakrament svete birme, Birma – pečat Svetega Duha in Birma – zakrament ljubezni, prehodimo pot od priprave na zakrament birme (vseh, ki pri tem sodelujemo), preko bistva zakramenta in obhajanja birmanskega dne, do aktualnih misli s področja birmanske pastorale. Nekatere misli, ki sestavljajo pričujočo knjižico, je v letu 2014 vsak mesec postopoma prinašala med bralce revija Ognjišče, izvorno pa so bile objavljene že v disertaciji o birmanski pastorali in v knjigah iz zbirke,[2] ki jih bralec lahko vzame v roke, če bi želel podrobnejšo razlago posameznih vprašanj oz. tem zakramenta birme in priprave nanj.

KNJIGI NA POT

Po treh monografijah (za starše birmancev, botre in birmanske animatorje) se je zbirka knjig Birmanska pastorala avtorice dr. Polone Vesel Mušič obogatila z novo knjigo, ki nosi naslov »Sveti Duh – naš prijatelj«. V podnaslovu »Birmanke in birmanci – za vas gre« avtorica postavi v središče vas, dragi birmanci in birmanke, ki ste v pripravi na prejem zakramenta Svetega Duha najbolj pomembni, saj ga prejmete prav vi.

Mladi nosite v sebi veliko darov in potencialov, ki jih boste v sodelovanju s Svetim Duhom še razvijali ter tako oplemenitili svoje življenje, pa tudi življenje svojih dragih. Zato predstavljate velik dar narodu in državi, pa tudi vsej Cerkvi in človeštvu. Ob sodelovanju z vami v Svetem Duhu prav tako osebnostno rastemo tudi odrasli, še zlasti starši in birmanski animatorji ter duhovniki in vsi, ki smo vključeni v prizadevanja za vašo lepšo ter bolj človeško in Božjo prihodnost. Tako je knjiga lep in koristen priročnik tudi za vse ostale dejavnike birmanske pastorale.

Avtorica v sedemnajstih kakovostnih razmišljanjih zelo posrečeno predstavi tako dinamiko priprave na prejem zakramenta svete birme kot tudi poudarke obreda in simbolov ter delovanja Svetega Duha v človeku in med ljudmi. Svetega Duha predstavi kot Boga, ki se skloni k mlademu človeku, ga objame in poljubi tako v lepih in srečnih trenutkih kot v težkih in bolečih dogodkih življenja. Bog po Svetem Duhu človeka nikoli ne zapusti, marveč ga vedno išče, brezpogojno sprejema in ljubi.

Čeravno je torej knjiga namenjena najprej vam, drage birmanke in birmanci, najdemo v njej veliko koristnih napotkov in izzivov tudi odrasli. Predvsem v zadnjem delu se avtorica dotakne nekaterih aktualnih birmansko-pastoralnih vprašanj, ki vabijo mlade in odrasle k bolj kakovostnemu vzgojnemu in pastoralnemu delu. V veliko pomoč pa so tudi molitve za posamezne dejavnike v povezavi s pripravo na sveto birmo, ki omogočajo dinamično in ustvarjalno ter predvsem poglobljeno duhovno komunikacijo na človeški in religiozno-transcendentni ravni.

Jezik je lepo berljiv, tudi zahtevna teološka vprašanja so predstavljena tako, da jih lahko razume teoretično manj »opremljen« bralec. Posebej navdušuje avtoričin optimizem in njena velika predanost Bogu in mlademu človeku, kar izhaja iz dejstva, da je sama mati petih sinov, poznam pa jo tudi kot človeka globoke duhovnosti in molitve.

prof. ddr. Stanko Gerjolj

[1] Vesel Mušič, Polona. 2015. Sveti Duh – naš prijatelj. Ljubljana: Salve.

[2] Odgovore na teološko-pastoralna vprašanja s tega področja prinaša disertacija z naslovom Birmanska pastorala na prepihu: vzgojno-pastoralni model kot oblika celostne vzgoje v Cerkvi na Slovenskem in knjige iz zbirke Birmanska pastorala, ki izhajajo od jeseni 2013: Birma – pečat Svetega Duha; Priročnik za starše birmancev in birmanske botre. Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni ljubezni in botrstvu; Kdo je dober birmanski boter in kako ga izbrati. Birmanski animatorji – dragocena priložnost; Vloga birmanskih animatorjev in pomen vzgojno-pastoralnega modela v pripravi na birmo. Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem; Ugotovitve in pobude.

Asset 4@3x

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič

Sedež društva: Društvo VESELje, C.N.O. 17, 1317 Sodražica

Kontaktna oseba: dr. Polona Vesel Mušič

E-naslov: drustvo.veselje@gmail.com  ali polona.vmusic@gmail.com

Telefon: o31 512 818

VAŠ DAR LAHKO NAKAŽETE NA: DRUŠTVO VESELje

DŠ: 54509475

TRR: IBAN  SI56 6100 0002 5432 098  (Delavska Hranilnica).

Pristopna izjava k društvu

avtorstvo besedil: Polona Vesel Mušič      spletna stran: Matej Mušič   avtorstvo fotografij: Polona, Lojze in Pavel Mušič    avtorstvo logotipa: Tomaž in Lojze Mušič